Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
uva.nl

Vraag jij je weleens af wat er in het hoofd van een baby omgaat? Wetenschappers zeker want de eerste 1000 dagen van een leven zijn zeer bepalend voor de verdere ontwikkeling. Wereldwijd werken babylabs daarom intensief samen om de cognitieve en sociale vaardigheden van baby’s in kaart te brengen. Zo leren ze bijvoorbeeld hoe baby’s regels kunnen leren en hoe gevoelig baby’s zijn voor hulpgedrag van anderen. En als je ook wil bijdragen aan dit onderzoek, kun je met jouw baby meedoen.

Baby’s ontwikkelen zich razendsnel op het gebied van slapen, eten en drinken, maar ook op het gebied van cognitie, taal en sociale interactie. ‘Als psychologen willen we deze eerste 1000 dagen van een leven goed begrijpen omdat deze zo belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling tot volwassene’, vertelt ontwikkelingspsycholoog Ingmar Visser van het deelnemende Amsterdamse Baby Lab. ‘Maar omdat deze ontwikkeling zo snel gaat, en veel onderzoeksmethoden niet geschikt zijn voor deze groep, is babyonderzoek erg uitdagend.’

De wereldwijde samenwerking tussen babylabs, via het internationale platform ManyBabies, helpt de wetenschap verder. ‘In de ManyBabies projecten leren we over de vaardigheden die je nodig hebt voor taalontwikkeling, het leren van regels en sociale intelligentie’, licht Visser toe. ‘Maar we onderzoeken bijvoorbeeld ook hoe gevoelig baby’s zijn voor sociaal gedrag van anderen. Open en transparante wetenschap bedrijven is in ieder geval het uitgangspunt van alle projecten.’

Hoofd- en oogbewegingen observeren

Maar hoe onderzoek je baby’s? Zoals gezegd een uitdagende groep om te onderzoeken, ze kunnen immers geen antwoord geven op vragen. ‘In de labs maken we veel gebruik van methoden die oog- en hoofdbewegingen van een baby of peuter volgen, bijvoorbeeld door te observeren of met behulp van een camera. Daardoor weten we waar die haar/zijn aandacht op richt.’

Zelf gebruikt Visser deze methoden in onderzoek dat hij leidt naar het leren van regels, samen met 30 andere laboratoria van het ManyBabies platform. Hierin krijgen 5 tot 12 maanden oude baby’s opnames te horen van lettergreepgeluiden die in wisselende patronen zijn geordend, bijvoorbeeld een ABA- of een ABB-patroon. Aan de hand van de bewegingen van het hoofd en de ogen wordt geobserveerd hoe de baby op de reeksen reageert, en of er herkenning plaats vindt.

‘Met onze grote en diverse steekproef van baby’s kunnen we zo ontdekken of en in welke mate baby’s al regels kunnen leren, hoe dat verandert gedurende het 1e jaar, en wat de invloed van verschillende taalachtergronden is. Dit vermogen om regels te leren ligt aan de basis van de menselijke cognitie en is essentieel voor zaken zoals taal, spelen en problemen oplossen.’

Waardevolle inzichten

Door het onderzoek in ManyBabies zijn al een aantal waardevolle inzichten opgedaan. Het eerste ManyBabies onderzoek ging over ‘infant-directed speech’, de taal die ouders gebruiken als ze tegen hun babies praten – korte uitspraken met hoge tonen. ‘Dit onderzoek heeft laten zien dat baby’s inderdaad een sterke voorkeur hebben voor het luisteren naar “infant-directed speech” boven “adult-directed speech”. Deze voorkeur komt in alle culturen voor en wordt sterker gedurende het eerste levensjaar’, vertelt Visser.

Uit deze studie bleek ook dat onderzoek met hoofdbewegingen een sterker resultaat opleveren dan onderzoek met oogbewegingen. ‘In het ManyBabies onderzoek over het leren van regels gaan we testen of dat ook hier het geval is.’

Deelname aan onderzoek

Lijkt het je leuk een bijdrage aan wetenschap te geven door aan dit onderzoek deel te nemen met je baby? Neem dan een kijkje op de website van het Babylab Amsterdam of neem contact op met Ingmar Visser. Baby’s van alle taalachtergronden zijn welkom!

Dr. I. (Ingmar) Visser

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Developmental Psychology