Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
uva.nl

Met het adagium ‘thuis, tenzij’ en ‘houdt 1,5 meter afstand’ worden mensen afgesloten van hun third places, evenementen, sport, kantoor of school, sociale contacten buiten het gezin. Ze ervaren weer wat werkelijk van waarde is, de gezondheid en de relaties met naasten en zorg voor elkaar. Marketingcommunicatiebudgetten zijn in het begin van de corona crisis sterk gereduceerd.

Dit heeft vanzelfsprekend consequenties voor content marketing. In deze blog de ervaringen van content marketeers en bloggers samengevat in vijf punten:

Tactisch

Verander je content planning en pas de toon van je schrijven aan. Leef mee, wees flexibel, en wees zorgzaam, of in het Engels: care! Blijf actueel en authentiek. Maak geen misbruik van kansen die zich nu voordoen. 

Draag bij aan een ‘seemless’ en effectieve journey, grotendeels online

Voor een groter deel van de klanten en prospects verloopt een groter gedeelte van de journey online. Heb de capaciteit en de competenties om dit te faciliteren. Bouw aan de agile competenties om deze versnelde transitie te faciliteren. Weet te monitoren waar de hobbels en de problemen zich operationeel en tactisch voordoen in de journey en kom met oplossingen. Kijk waar er onvoldoende capaciteit is en kom met oplossingen; ook door inzet van externe medewerkers (de gig economy), nieuwe technologie (chatbots bijvoorbeeld, video-ontmoetingen). Wees creatief en durf bestaande bottlenecks te passeren.

Ontwikkel care concepten

De huidige tijd vraagt niet om harde commerciele boodschappen. Inleven en zorgzaamheid zijn belangrijk. Niet alleen voor het individu maar ook voor de gemeenschap als geheel. Dit vraagt om andere oplossingen. Wat doe je bijvoorbeeld met niet verkochte artikelen? Hoe betrek je vrijwilligers om deze bijvoorbeeld gratis te verspreiden onder de groep die de koopkracht ontbreekt om deze anders te kopen? Welke self service concepten kun je ontwikkelen voor de nazorg en hoe betrek je daarbij experts binnen en buiten de organisatie? Hoe kom je met nieuwe engagerende concepten om mensen te vermaken?

Doe meer met data

Om de snelle verschuiving van klantreizen van offline naar online in goede banen te kunnen leiden, zijn we meer dan ooit afhankelijk van data. Zij kunnen ons vertellen waar het goed en fout gaat. Hoe beter we de data kunnen gebruiken om journeys meer seemless te maken, conversies te verhogen, door te personaliseren, hoe beter we voorbereid zijn voor de toekomst.

De boodschap van Seth Godin

Op de huidige crisis kun je als (content)marketeer passief of reactief reageren; of je kunt het initiatief aan jou hand zetten. De crisis dwingt je nu, en maakt mogelijk wat eerder moeilijk lag, een bepaalde richting in te slaan. De goede kanten van die ontwikkeling kun je behouden. De versnelde digitalisering en de vergrote aandacht voor wat leeft bij klanten, medewerkers en gemeenschap kun je vasthouden en doortrekken naar de toekomst. Op een manier dat je een voorsprong opbouwt. Ook als mediabedrijf, dat zich kenmerkt door zelfkennis, en kennis en aandacht voor zijn doelpubliek, beschikkend over een technologische infrastructuur en een agile organisatie, die efficient opereert en zijn concurrenten het nakijken geeft. 

Meer leren over contentmarketing? Bekijk hier het executive programma Contentmarketing of onze tweedaagse Bootcamp Contentmarketing