Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
uva.nl

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Hoe kunnen we grote maatschappelijke thema’s rondom MO, BW en GGZ zoals regionalisering, eenzaamheid, ambtelijke verkokering, de behoefte aan en roep om ervaringsdeskundigheid en het gewenste maar lastige onderscheid tussen kwetsbaren en niet-kwetsbaren door de tijd heen beter begrijpen en verklaren?

Welke visie ligt ten grondslag aan een nieuw beleidsdoel? En wat is nu eigenlijk het doel? Welk bewijs is er al voor het in te zetten beleid? En wat is nog voornamelijk op visie gestoeld? Door onderscheid te maken op deze onderdelen kunnen we beter begrijpen hoe aanbod tot stand komt en hoe uiteindelijke cliëntervaringen beïnvloed worden.

In dit Executive Programma zullen we de ambitie tot afbouw van bedden, regiobinding, regionale samenwerking, vereenzaming/ontregeling, integraal werken en veiligheid en verward gedrag theoretisch duiden, en hierin vervolgens een duidelijke verbinding leggen naar mogelijke concrete beleidsregels en interventies voor gemeenten. Je kunt hierbij denken aan het verstrekken van urgenties, of het realiseren van een time-out voorziening. Dit zijn voorbeelden, maar ook je eigen praktijkervaringen zullen de revue passeren.

Het programma van het Executive Programma Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen bestaat uit 5 fysieke bijeenkomsten en een 2-daagse studiereis.

Module 1 – Ontwikkeling maatschappelijke opvang en beschermd wonen Aanleiding en ambitie
De aanleiding van de huidige ontwikkelingen in MO & BW. Tevens wordt ingegaan op de ambitie die de diverse regio’s in Nederland hebben ten aanzien van MO & BW.

Module 2 - Maatschappelijke effecten Vereenzaming, ontregeling, veiligheid en verward gedrag
In de tweede bijeenkomst wordt ingegaan op de maatschappelijke effecten van ambulantisering van MO & BW. En wordt ingegaan op kansen die ambulantisering met zich mee brengen.

Module 3 – Decentralisatie van MO&BW Regionale samenwerking
In de derde bijeenkomst wordt ingegaan op de decentralisatie van MO & BW en wat de impact is van decentralisatie op onder anderen inrichting van de ondersteuning, het lokale netwerk en samenwerkingen.

Module 4 – Landelijke toegankelijkheid Sturing over regio’s heen
In de vierde bijeenkomst wordt ingegaan op landelijke toegankelijkheid en de sturing over regio’s heen.

Module 5 - Toekomstscenario’s Capaciteitsontwikkeling / de ‘houtskoolschets
In de vijfde bijeenkomst wordt ingegaan op capaciteits-ontwikkeling van MO & BW in de komende jaren en de mogelijke toekomstscenario’s hierbinnen.

Voor wie is dit executive programma bedoeld?

Dit programma is voor beleidsmakers in het sociale domein op het gebied van MO & BW, GGD, veilig thuis, wonen en werk en inkomen, zowel afkomstig uit gemeenten als vanuit aanbieders van zorg en ondersteuning.  

Na afloop van dit programma:

Door interactief met de informatie aan de slag te gaan kun je instrumenten gaan inrichten die je kunt gebruiken bij de transformatie. 
Hiermee kun je keuzes maken tussen de diverse geboden oplossingen en gericht sturen op ontwikkelingen in WO & BW. 
Na afloop: 

  • Ben je goed op de hoogte van de inhoudelijke ontwikkelingen.
  • Is je rol als gesprekspartner versterkt. 
  • Kun je je bestuurder beter bedienen
  • Versterk je de onderhandelingspositie van je organisatie.

 

Dit Executive Programma wordt gegeven door:

Dr. N.F. Nienke Boesveldt
Docent en Onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, tevens coördinator van dit programma.
Dr. Boesveldt is hoofdonderzoeker in het prospectief onderzoek naar Ambulantisering en Regionalisering van MO/BW cliënten in gemeenten, en heeft zelf 15 jaar bij gemeenten meegewerkt aan processen voor maatschappelijke opvang, dagbesteding en beschermd en begeleid wonen.

Ir. Michiel van Hees
Directeur CQ Procesmanagement en lid Raad van Toezicht bij Stichting De Brouwerij.
Ir. Van Hees is al 20 jaar actief binnen de zorg. Met ervaring binnen GGZ, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, beschermd wonen en maatschappelijke opvang heeft hij zicht op de vraagstukken uit de praktijk. Als adviseur maakt hij verbinding tussen de inhoud van zorg en bekostiging, logistiek en organisatie met als doel: zinvolle, zichtbare en kosteneffectieve zorg. Zodat iedereen naar mogelijkheid mee kan doen in de maatschappij.


Gastdocent:
Dr. Jules Tielens

Dr. Jules Tielens is psychiater bij Bram en bij Tielens Bemoeizorg. Daarnaast is hij auteur van onder meer ‘Bemoeizorg’, ‘In gesprek met psychose’ en ‘Verbindende gesprekstechniek’. Dr. Tielens is ook Rockgitarist. Dr. Tielens is voormalig straatpsychiater, bestuurslid van de stichting psychosenet en oprichter van De Brouwerij, centrum voor psychose. Als docent is hij al geruime tijd betrokken bij de opleiding van onder meer verpleegkundig specialisten. Als psychiater staat hij al meer dan 20 jaar met beide benen in de bemoeizorg en stelt hij herstel van sociale vaardigheden centraal met vaak verbluffende resultaten tot gevolg.

Nienke en Michiel nemen je met hart en ziel mee in de wereld van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en laten zien hoe denken vanuit de client, een (t)huis, goede begeleiding en optimale samenwerking een wereld van verschil kunnen maken. Aimee Tops, senior adviseur strategie bij Havensteder

Praktische informatie

  • 30 september, 14 oktober, 11 november, 23/ 25 november, 9 december en 23 december
  • 09:30-13:00
  • € 2.495 (inclusief diverse digitale studiematerialen, exclusief de studiereis). Leden van de AUV (alumnivereniging UvA en alumni AAGS/ UvA Academy) ontvangen 10% korting. Het cursusgeld is vrijgesteld van btw. Het combineren van kortingen is niet mogelijk.
  • Gezien het interactieve en intensieve karakter van dit programma is er plaats voor maximaal 18 deelnemers
  • Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam

Heb je vragen over dit programma?
Neem gerust contact op met Esther Verhamme. Of download de brochure voor het uitgebreide programma.

E: e.verhamme@uva.nl, M: 0628759774.

UvA Academy 

De UvA Academy biedt opleidingen voor professionals op het gebied van Maatschappij en Gedrag. We maken wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. De opgedane kennis is toepasbaar in je dagelijkse praktijk. Meer weten over ons en ons aanbod? Lees verder

Feiten & cijfers
Vorm Deeltijd, kortlopend, incompany
Voertaal Nederlands
Start September