Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Hoe kunnen we grote maatschappelijke thema’s rondom MO, BW en GGZ zoals regionalisering, eenzaamheid, ambtelijke verkokering, de behoefte aan en roep om ervaringsdeskundigheid en het gewenste maar lastige onderscheid tussen kwetsbaren en niet-kwetsbaren door de tijd heen beter begrijpen en verklaren?

COVID-19 en UvA Academy
Uitgaande van de huidige situatie kunnen we onze programma's vanaf september weer op locatie organiseren. De gezondheid van onze deelnemers, docenten en medewerkers staat voorop, we volgen strikt de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Mocht de situatie veranderen voorafgaand aan de startdatum van de masterclass dan zorgen we voor een werkende (digitale of hybride) oplossing. 

Welke visie ligt ten grondslag aan een nieuw beleidsdoel? En wat is nu eigenlijk het doel? Welk bewijs is er al voor het in te zetten beleid? En wat is nog voornamelijk op visie gestoeld? Door onderscheid te maken op deze onderdelen kunnen we beter begrijpen hoe aanbod tot stand komt en hoe uiteindelijke cliëntervaringen beïnvloed worden.

In dit Executive Programma zullen we de ambitie tot afbouw van bedden, regiobinding, regionale samenwerking, vereenzaming/ontregeling, integraal werken en veiligheid en verward gedrag theoretisch duiden, en hierin vervolgens een duidelijke verbinding leggen naar mogelijke concrete beleidsregels en interventies voor gemeenten. Je kunt hierbij denken aan het verstrekken van urgenties, of het realiseren van een time-out voorziening. Dit zijn voorbeelden, maar ook je eigen praktijkervaringen zullen de revue passeren. Met deze bagage brengen we een studiereis aan Finland, waar het ‘gewoon wonen’ inmiddels hand in hand gaat met een gestage afname van het aantal dakloze personen.

Het programma van het Executive Programma Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen bestaat uit 6 interactieve online bijeenkomsten en een studiereis naar Finland.

Module 1 – Kennismaking

Module 2 – Ontwikkeling maatschappelijke opvang en beschermd wonen Aanleiding en ambitieDe aanleiding van de huidige ontwikkelingen in MO & BW. Tevens wordt ingegaan op de ambitie die de diverse regio’s in Nederland hebben ten aanzien van MO & BW.

Module 3 - Maatschappelijke effecten Vereenzaming, ontregeling, veiligheid en verward gedrag
In de tweede bijeenkomst wordt ingegaan op de maatschappelijke effecten van ambulantisering van MO & BW. En wordt ingegaan op kansen die ambulantisering met zich mee brengen.

Module 4 – Decentralisatie van MO&BW Regionale samenwerking
In de derde bijeenkomst wordt ingegaan op de decentralisatie van MO & BW en wat de impact is van decentralisatie op onder anderen inrichting van de ondersteuning, het lokale netwerk en samenwerkingen.

Module 5 – Landelijke toegankelijkheid Sturing over regio’s heen
In de vierde bijeenkomst wordt ingegaan op landelijke toegankelijkheid en de sturing over regio’s heen.

Module 6 - Toekomstscenario’s Capaciteitsontwikkeling / de ‘houtskoolschets
In de vijfde bijeenkomst wordt ingegaan op capaciteits-ontwikkeling van MO & BW in de komende jaren en de mogelijke toekomstscenario’s hierbinnen.

Studiereis Finland: Ysaatio - Helsinki
Op deze tweedaagse studiereis wordt een bezoek gebracht aan de effectieve aanbieder die niet langer maatschappelijke opvang aanbiedt maar een woningcorporatie is geworden. En daarmee een grote speler is geworden, die 16.500 goedkope appartementen aanbiedt aan dakloze personen. Ook ontmoeten we collega-beleidsmakers. Alle informatie over de studiereis, het hotel en de vlucht ontvang je zodra we de reis weer kunnen plannen. De studiereis is niet opgenomen in de prijs van de masterclass.

Voor een uitgebreide programma beschrijving en informatie over de studiereis kun je hier de brochure aanvragen.

Voor wie is dit executive programma bedoeld?

Dit programma is voor beleidsmakers in het sociale domein op het gebied van MO & BW, GGD, veilig thuis, wonen en werk en inkomen, zowel afkomstig uit gemeenten als vanuit aanbieders van zorg en ondersteuning. 

Na afloop van dit programma:

Door interactief met de informatie aan de slag te gaan kun je instrumenten gaan inrichten die je kunt gebruiken bij de transformatie. 
Hiermee kun je keuzes maken tussen de diverse geboden oplossingen en gericht sturen op ontwikkelingen in WO & BW. 
Na afloop: 

  • Ben je goed op de hoogte van de inhoudelijke ontwikkelingen.
  • Is je rol als gesprekspartner versterkt. 
  • Kun je je bestuurder beter bedienen
  • Versterk je de onderhandelingspositie van je organisatie.

 

Dit Executive Programma wordt gegeven door:

Dr. N.F. Nienke Boesveldt
Docent en Onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, tevens coördinator van dit programma.
Dr. Boesveldt is hoofdonderzoeker in het prospectief onderzoek naar Ambulantisering en Regionalisering van MO/BW cliënten in gemeenten, en heeft zelf 15 jaar bij gemeenten meegewerkt aan processen voor maatschappelijke opvang, dagbesteding en beschermd en begeleid wonen.

Ir. Michiel van Hees
Directeur CQ Procesmanagement en lid Raad van Toezicht bij Stichting De Brouwerij.
Ir. Van Hees is al 20 jaar actief binnen de zorg. Met ervaring binnen GGZ, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, beschermd wonen en maatschappelijke opvang heeft hij zicht op de vraagstukken uit de praktijk. Als adviseur maakt hij verbinding tussen de inhoud van zorg en bekostiging, logistiek en organisatie met als doel: zinvolle, zichtbare en kosteneffectieve zorg. Zodat iedereen naar mogelijkheid mee kan doen in de maatschappij.


Gastdocent:
Dr. Jules Tielens

Dr. Jules Tielens is psychiater bij Bram en bij Tielens Bemoeizorg. Daarnaast is hij auteur van onder meer ‘Bemoeizorg’, ‘In gesprek met psychose’ en ‘Verbindende gesprekstechniek’. Dr. Tielens is ook Rockgitarist. Dr. Tielens is voormalig straatpsychiater, bestuurslid van de stichting psychosenet en oprichter van De Brouwerij, centrum voor psychose. Als docent is hij al geruime tijd betrokken bij de opleiding van onder meer verpleegkundig specialisten. Als psychiater staat hij al meer dan 20 jaar met beide benen in de bemoeizorg en stelt hij herstel van sociale vaardigheden centraal met vaak verbluffende resultaten tot gevolg.

Praktische informatie

Data

2 oktober
7 oktober
8 oktober
9 oktober
30 oktober
13-november
27 november
11 december

7, 8, 9 oktober is de studiereis naar Finland gepland.

Tijd 9.30-13.00 uur
Kosten € 2.390 (inclusief diverse digitale studiematerialen, exclusief de studiereis). Leden van de AUV (alumnivereniging UvA en alumni AAGS/ UvA Academy) ontvangen 10% korting. Het cursusgeld is vrijgesteld van btw. Het combineren van kortingen is niet mogelijk.
Aantal Gezien het interactieve en intensieve karakter van dit programma is er maximaal plaats voor 20 deelnemers.
Locatie Amsterdam


Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam.

Heb je vragen over dit programma? Neem gerust contact op met Esther Verhamme. Of download de brochure voor het uitgebreide programma.

E: e.verhamme@uva.nl, M: 0628759774.

UvA Academy 

De UvA Academy biedt opleidingen voor professionals op het gebied van Maatschappij en Gedrag. We maken wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. De opgedane kennis is toepasbaar in je dagelijkse praktijk. Meer weten over ons en ons aanbod? Lees verder

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
Vorm Deeltijd, kortlopend, incompany
Studielast EC,
Voertaal Nederlands
Start Oktober