Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Executive Programme
De Duurzame Stad Masterclass

Steden zullen in de komende jaren exponentieel groeien, het klimaat verandert, sociale uitdagingen worden steeds complexer, innovaties en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Overheden en instanties die zich bezig houden met stedelijke ontwikkeling moeten anders gaan denken om in te kunnen spelen op de behoefte van haar bewoners. Hoe neem je een leidende rol in de transitie en hoe zorg je er voor dat je alle stakeholders mee krijgt?

De masterclass wordt verschoven naar het voorjaar van 2021, de exacte data en tijden volgen.

COVID-19 en UvA Academy
Uitgaande van de huidige situatie kunnen we onze programma's vanaf september weer op locatie organiseren. De gezondheid van onze deelnemers, docenten en medewerkers staat voorop, we volgen strikt de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Mocht de situatie veranderen voorafgaand aan de startdatum van de masterclass dan zorgen we voor een werkende (digitale of hybride) oplossing.

Steden spelen een cruciale rol in de opgave om tot een meer duurzame samenleving te komen. Ondanks dat ze maar 3% van het aardoppervlakte beslaan, woont meer dan de helft van de wereldbevolking in een stad. 

Het verduurzamen van de stad brengt grote uitdagingen met zich mee. Gedurende zes bijeenkomsten analyseren we de verschillende componenten, beginnend bij het klimaat en de impact daarvan op de stad.  Vervolgens gaan we dieper in op duurzame en circulaire oplossingen, anticipatie en organisatie van deze transitie.

Hoe duurzaam wil of kan de stad worden? Wat is concreet nodig gezien de klimaatverandering? Hoe ga je de stad inrichten en ga je om met allerlei grondstoffenstromen, energie, verkeersstromen, voedselvoorziening, en dergelijken? Duurzame en circulaire oplossingen bevinden zich nog vaak in het pilotstadium en hebben zich op grote schaal nog niet bewezen. Hoe wil je de transitie organiseren? Hoe krijg je de stakeholders mee en hoe ga je om met de huidige wet- en regelgeving?

Met een diverse groep deelnemers, wetenschappers en experts gaan we in op:

  • Uitdagingen waar we als samenleving (en dan met name als stad) voor staan/ zullen komen te staan.
  • Welke mogelijke adaptatiestrategieën er zijn en kunnen worden ingezet.
  • Hoe je een transformatie organiseert en alle betrokken stakeholders meeneemt in het proces. 
  • Hoe je van een een lineair systeem naar een circulair systeem transformeert.
  • Welke circulaire initiatieven zijn er en werken. Met bezoeken aan circulaire initiatieven in Amsterdam. 

Module 1 - Klimaatverandering
met prof. dr. Joyeeta Gupta, professor of environment and development in the global south (Universiteit van Amsterdam) en UNESCO-IHE Institute for Water Education in Delft. 
Joyeeta is betrokken bij het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en ontving in 2007, samen met 3000 andere andere wetenschappers (en Al Gore) de Nobelprijs voor de Vrede.  (Deze ochtend is Engels de voertaal)

Module 2 - Klimaatadaptatie en transformatiemanagement
met dr. Jeroen Kluck, lector water in en om de stad, Hogeschool van Amsterdam.
Jeroen en zijn medewerkers aan het lectoraat zijn actief in projecten gericht op het klimaatbestendig maken van de stedelijke omgeving.

Module 3 - Transformatiemanagement: de weg naar een duurzame stad
met dr. Bas van der Griendt, eigenaar Stratego Advies, adviseur van gemeenten over verduurzamingsopgave, en drs. Theo Konijn, geograaf en adviseur, lid van het collectief KetelhuisWG.

Module 4 - De weg naar de gezonde stad 
met dr. Jan Willem van der Schans senior onderzoeker WUR en specialist in voedselvoorziening rond steden, en een vertegenwoordiger van Taste before you waste.

Module 5 - De circulaire stad
met dr. Mendel Giezen Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Gerard Roemers Msc, Circular Cities senior consultant bij Metabolic. 

Module 6 - Excursie
met Gerard Roemers Msc, Circular Cities senior consultant bij Metabolic en Frank Alsema, voormalig directeur Stichting NDSM. Zelfbouwer op Buiksloterham, voormalig kwartiermaker Stadlab Buiksloterham Circulair.

Voor wie?

Dit programma is voor professionals die mee (willen) werken aan het verduurzamen van de stad. Dit programma geeft door inzicht en verdieping handvatten om te anticiperen op de transformatie. 

Door het interactieve karakter van dit programma krijg je de mogelijkheid om vanuit verschillende invalshoeken naar verduurzaming te kijken met onze gastdocenten en medekandidaten, zoals ambtenaren van ministeries en gemeenten, professionals bij onderzoeksbureaus, professionals op het gebied van ruimtelijk beleid, gebiedsontwikkelaars, onderzoekers, adviseurs, bestuurskundigen en beleidsmedewerkers.

Dit programma wordt begeleid door:

Dr. Mendel Giezen, universitair docent in duurzame stedelijke ontwikkeling en infrastructuur aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. 
Dr. Piet Renooy, Programmamanager bij UvA Academy.

Praktische informatie

Data & tijden
Voorjaar 2021, de data en tijden volgen. 

Kosten
€ 2.495 (inclusief catering en diverse digitale studiematerialen). Alumni van UvA Academy/AAGS en leden van de AUV krijgen 10% korting. Het cursusgeld is vrijgesteld van btw.

Aantal deelnemers
Gezien het interactieve en intensieve karakter van deze masterclass is er maximaal plaats voor 20 deelnemers.

Locatie
Amsterdam

Certificaat
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam.

Vragen?
Heb je vragen over dit programma? Neem gerust contact op met Maartje Luinenburg. Of download de brochure voor het uitgebreide programma.

E: m.l.luinenburg@uva.nl, M: 06 41508690.

De Duurzame Stad Masterclass
Diploma
Studielast EC,