Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
uva.nl

STAP-budget

Persoonlijk ontwikkelbudget bij UvA Academy

Het STAP-budget is een persoonlijk budget van maximaal € 1.000 euro per jaar voor het volgen van een opleiding, training of cursus. Deze subsidie ontvang je van de Nederlandse overheid via het UWV.

Als werkende of werkzoekende kun je via het portaal van het UWV een STAP-budget aanvragen voor een programma van UvA AcademyEen beperkt aantal programma’s van UvA Academy is per heden in het landelijke STAP-register opgenomen.

De eerstvolgende aanvraagperiode loopt van 28 februari t/m 30 april 2023

Voor wie is het STAP-budget?

  1. Je bent 18 jaar of ouder en hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt (in 2022: 66 jaar en 7 maanden).
  2. Je bent EU-burger of bent partner van een EU-burger.
  3. Je bent in de periode van 27 maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen.
  4. Je hebt in het lopende kalenderjaar nog geen opleiding gevolgd met het STAP-budget.

STAP-aanbod UvA Academy

Het STAP-aanbod van UvA Academy wisselt voortdurend en breidt de komende maanden verder uit. 
De volgende programma's staan momenteel in het STAP-register:

Tijdvakken om een STAP-budget aan te vragen

Het onderwijs moet minimaal vier weken van het aanvraagtijdvak starten en maximaal binnen drie maanden. Er zijn verschillende aanvraagperiodes. Elke 2 maanden start weer een nieuwe aanvraagperiode. Is het geld op van een periode dan kun je het nogmaals proberen in een volgende aanvraagperiode.

Aanvraagperiode Startdata programma's
28 februari t/m 30 april 2023 tussen 29 maart  en 30 juli 2023
1 mei t/m 2 juli 2023 tussen 29 mei en 30 september 2023
3 juli t/m 3 september 2023 tussen 31 juli en 30 november 2023
4 september t/m 31 oktober 2023 tussen 2 oktober en 31 januari 2024
1 november t/m 31 december 2023 tussen 29 november en 31 maart 2024

STAP-budget aanvragen

Stap 1
Schrijf je in voor het programma van jouw keuze en vink aan dat je het STAP-budget aan wil vragen. Wil je de aanvraag doen op 28 februari 2023? Schrijf je dan uiterlijk 21 februari in. 

Stap 2
Je ontvangt een deelnamebevestiging en een STAP-aanmeldingsbewijs (SAB). Bewaar dit (PDF)-document goed, je hebt het nodig om je STAP-budget mee aan te vragen.

Stap 3
Zet 28 februari, 10.00 uur in je agenda. Vanaf dan gaat https://www.stapuwv.nl/login open waarmee je STAP-budget aan kunt vragen met je aanmeldingsbewijs. Log in met DigID en voer de gegevens in die je van ons hebt gekregen. 

Stap 4
Je ontvangt bericht van het UWV over je subsidieaanvraag.

Stap 5
Je geeft ons door of het UWV je aanvraag heeft goedgekeurd of afgewezen.
Als jouw subsidieaanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan UvA Academy. UvA Academy zal dit vervolgens in mindering brengen op de factuur. Mocht je aanvraag worden afgewezen en wil je om die reden de opleiding niet meer volgen, annuleer dan (kosteloos) je inschrijving.

Het kan gebeuren dat wij een programma moeten annuleren wegens te weinig deelnemers of het programma moeten uitstellen. In dat geval vervalt je STAP-budget. Wij zullen je dan informeren over de nieuwe mogelijkheden.

Voorwaarden deelname STAP-regeling

Met gebruik van een STAP-aanmeldbewijs van UvA Academy geef je toestemming voor een correcte uitvoering van de STAP-regeling door UvA Academy, voor zover de STAP-regeling van UvA Academy als opleider in het kader van deze regeling uitvoeringshandelingen vereist.

De verantwoordelijkheid voor 1) het aanvragen van budget, 2) het voldoen aan de voorwaarden voor uitbetaling van het STAP-budget voor de cursus en 3) de consequenties bij eventuele afwijzing, ligt bij jou als deelnemer aan een programma.

Mochten wij het programma annuleren, dan vervalt je STAP-budget voor dit programma en dien je opnieuw een aanvraag in te dienen voor een ander programma in een nieuw tijdvak.

Houd er rekening mee dat het UWV - de instantie die de STAP-regeling beheert - voor deelname aan een programma minimaal 80% aanwezigheid vereist. Wij behouden ons het recht voor om je aanwezigheid bij te houden tijdens het programma.

Het gereserveerde budget voor de STAP-regeling in een bepaald jaar of tijdvak kan ‘op’ kan zijn. Afwijzing door het UWV komt derhalve niet voor rekening van UvA Academy.

Tevens behouden wij ons het recht voor om een programma te annuleren. Uiteraard informeren wij je hierover tijdig.

Over STAP
Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar van de belasting. In plaats daarvan is de subsidieregeling STAP-budget gekomen. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie. De regeling is bedoeld voor werkenden en werkzoekenden vanaf 18 jaar. Uitgezonderd zijn personen die aanspraak maken op andere ondersteunende maatregelen waaronder studiefinanciering of een studievoucher.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met academy@uva.nl