Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
uva.nl

Inschrijfvoorwaarden

UvA Academy for Continuing Professional Development

Voor alle programma's van de UvA Academy geldt een aantal inschrijfvoorwaarden.

 1. Er wordt van u verwacht dat u minimaal een bachelordiploma heeft van een HBO of Universiteit. Aanvullende toelatingseisen kunnen nog van toepassing zijn. Voor vragen over toelatingseisen, mail naar academy@uva.nl
 2. De kosten voor de programma's verschillen per Masterclass. Dit wordt gespecificeerd op het inschrijfformulier van het desbetreffende programma. Na toelating tot het programma ontvangt u van de financiële administratie een factuur voor het hele bedrag. Betalen in termijnen is niet mogelijk. 
 3. Let op: De meest actuele data en prijs staat op de webpagina van het betreffende programma.
 4. Na verwerking van uw aanmelding ontvangt u een factuur voor het te betalen bedrag. Het is mogelijk dat er zich omstandigheden voordoen waardoor u niet meer kunt deelnemen aan het college. Hiervoor hanteren wij de volgende regels:
  • Annuleren kan alleen schriftelijk voor aanvang van de collegereeks. Als de collegereeks begonnen is, is het niet meer mogelijk om uw geld terug te vorderen. 
  • Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. Mondeling afzegging dient altijd gevolgd te worden door schriftelijke annulering. Bij uitblijven van een schriftelijke annulering wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
  • Bij annulering zal €70,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
  • Bij het uitblijven van tijdige betaling kan de docent u toegang tot het volgen van het vak weigeren. Wij behouden ons dan het recht om alsnog betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen. 
 5. Uw inschrijfgegevens worden op de Universiteit van Amsterdam bewaard en niet vrijelijk aan derden verstrekt. De Universiteit van Amsterdam kan ten behoeve van het onderwijs van uw gegevens gebruik maken voor deelnemerslijsten (in de besloten online omgeving van het programma) met naam/functie/bedrijfsnaam, deelnemerscommunicatie, groepsindelingen, e.d. Tevens kan de Universiteit van Amsterdam uw gegevens gebruiken voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen. Wanneer u dit niet op prijs stelt kunt u dat aangeven. De Universiteit van Amsterdam zal op uw verzoek uw gegevens de-activeren.