Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Programma's

Richtlijnen

Aanwezigheid en inhalen

UvA Academy hanteert diverse richtlijnen omtrent de aanwezigheid bij en het inhalen van bijeenkomsten.

Minimale deelname

Voor een certificaat van deelname is het bijwonen van een minimaal aantal bijeenkomsten vereist. Richtlijn:

 • 8 bijeenkomsten – minimaal 6 aanwezig
 • 7 bijeenkomsten – minimaal 5 aanwezig
 • 6 bijeenkomsten – minimaal 4 aanwezig
 • 5 bijeenkomsten – minimaal 4 aanwezig
 • 4 bijeenkomsten – minimaal 3 aanwezig
 • 3 bijeenkomsten – minimaal 2 aanwezig

Verdere richtlijnen:

 • Verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de aanwezigheid ligt bij de programma-manager. Van de richtlijn kan afgeweken worden indien dit gewenst is door de programma-manager.
 • Standaardregel is dat een bijeenkomst niet kan worden ingehaald.
 • Indien een deelnemer een bijeenkomst niet bij kan wonen, dan kan hij/zij zich laten vervangen door een collega.
 • Griep, slecht weer/verkeer, werkverplichtingen, verkeerd bijhouden van de eigen agenda zijn geen reden voor een uitzondering.

Uitzonderingen

Natuurlijk zijn er uitzonderingen te bedenken, waarbij een bijeenkomst wel kan worden ingehaald:

 • Bijvoorbeeld ziekenhuisopname, geboorte kind, etc. Dan bekijken we in overleg wat de alternatieven zijn.
 • Soms wordt met sommige deelnemers vooraf een speciale afspraak gemaakt als hier een bijzondere reden voor is:
  • bijvoorbeeld 6 bijeenkomsten in de ene editie en 2 bijeenkomsten in de andere.
 • Indien speciale afspraken gemaakt worden, dan wordt altijd het voorbehoud gemaakt dat het programma de eerstvolgende keer wel door dient te gaan om hier een beroep op te kunnen doen (bij onvoldoende deelnemers houdt de UvA Academy zich het recht voor het programma te annuleren of te verzetten). 
 • Deelnemers plannen in overleg met de programmacoördinator hun aanwezigheid bij een inhaalsessie.

Vragen over de richtlijnen? Stuur een mail naar academy@uva.nl