Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Programma's

Fiscale studieaftrek afgeschaft in 2021: het STAP budget

Als je een opleiding wilt volgen die gericht is op je huidige of een toekomstige baan, dan kun je gebruik maken van de fiscale studieaftrek. De kosten van deze opleiding (tussen de 250 euro en 15.000 euro) zijn dan aftrekbaar van je inkomstenbelasting. Dit kan soms bijna de helft van de gemaakte kosten zijn.

In het regeerakkoord is echter afgesproken dat de fiscale studieaftrek zal worden vervangen door een individuele leerregeling. De plannen zijn om deze per 2021 in te voeren. Wat houdt deze individuele leerregeling in?

Het STAP-budget in 2021

Het zogenaamde STAP budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) zal de huidige regeling gaan vervangen en houdt in dat iedere Nederlander, bij ingang van de nieuwe regeling aanspraak kan maken op een persoonlijk ontwikkelbudget voor extra scholing.

Het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van Onderwijs stellen in totaal 200 miljoen euro beschikbaar voor de regeling. Het STAP-budget waarbij werkenden en niet-werkenden een persoonlijk ontwikkelbudget krijgen van maximaal €1.000 per jaar wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. De regeling is in grote lijnen uitgewerkt en de definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht.

Nadenken over de toekomst van je werk

Volgens minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Het moet  vanzelfsprekend worden dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk en zich meer laten bijscholen”. Het ministerie signaleert dat dit nog te weinig gebeurd. Met deze nieuwe regeling hoopt zij dat meer mensen aan de slag gaan met het volgen van opleidingen om zichzelf te ontwikkelen. Volgens het ministerie van Sociale Zaken zal een breed scala aan opleidingen en cursussen in aanmerking komen voor een subsidie.

 

Digitale Marketing & Communicatie studenten

Studiekosten meer dan 1000 euro per jaar?

Je kunt natuurlijk altijd een subsidieaanvraag doen voor een scholingsactiviteit met lagere kosten dan € 1.000,- (inclusief btw). Zijn de kosten van de scholingsactiviteit hoger dan € 1.000,- (inclusief btw)? Dan betaal je zelf het resterende deel. Je kunt ook onderzoeken of je werkgever mee wil betalen of dat er andere manieren zijn voor cofinanciering. Je kunt een STAP-budget aanvragen aanvullend op andere financieringsbronnen van werkgevers, O&O-fondsen, afspraken in cao’s of re-integratiebudgetten van gemeenten of UWV. Er is dan sprake van cofinanciering.

Als je publieke individuele financiering van onderwijs ontvangt, zoals: studiefinanciering, lerarenbeurs en tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen, dan kun je niet gebruikmaken van het STAP-budget.

Overgang?

Dit jaar én volgend jaar geldt de fiscale scholingsaftrek in ieder geval nog zodat je gemaakte scholingskosten kunt opgeven bij je aangifte inkomstenbelasting over 2019 en 2020.Start je in 2020 een opleiding en betaal je (een deel van) de kosten dit jaar? Ook dan kun je deze kosten (tot een maximum van € 15.000) dit jaar opvoeren in je inkomstenbelasting en maak je dus gebruik van de huidige regeling.

Denk je er over om een opleiding te gaan volgen? Schrijf je dan op tijd in om nog gebruik te kunnen maken van de huidige fiscale scholingsaftrek regeling voordat deze afgeschaft wordt. Nog geen idee? Misschien vind je hier inspiratie.

Meer weten over het STAP budget? Op deze website kun je meer informatie vinden:Stap-budget.nl

Bronnen: Belastingdienst, ondernemersplein.nl, stap-budget.nl