Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
uva.nl
Open Programma

UvA Academy Wintereditie 2023

Deze winter hebben we bij UvA Academy een bijzondere selectie van onze (nieuwe) programma's samengebracht in een speciale wintereditie. Volg één of meerdere bijeenkomsten voor een flinke dosis inspiratie tijdens deze toch wat saaie maand.

Succesvol bijdragen aan het functioneren van je organisatie en tegelijkertijd werken aan je eigen professionaliteit als manager, adviseur of directeur? Dat is in het kort de doelstelling van deze speciale UvA Academy wintereditie.

We leven momenteel in een enorm spanningsveld. We worden geconfronteerd met de gevolgen van een pandemie, met klimaatveranderingen, geopolitieke veranderingen, verschuivingen in sociale verhoudingen. En tegelijkertijd blijft er een vloedgolf aan innovatie op ons afkomen. Technologisch, sociologisch en ecologisch. De relatie met meerdere stakeholders staat op scherp. Oude werkwijzen en instrumenten voldoen niet helemaal meer.

De wintereditie is allesbehalve een standaard programma. Ze is met zorg samengesteld door autoriteiten in verschillende vakgebieden en beantwoordt aan de actualiteit van vandaag. Kort, snel en krachtig en bovenop de actualiteit. Gedurende 4 uur krijg je zowel theorie als praktijk. Na afloop heb je een goed beeld van wat er speelt, wat de impact hiervan is op je organisatie en welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn.

De onderwerpen & sprekers
 • Future of work

  We kijken met een voorwaartse blik naar de arbeidsmarkt, het werk en werkgerelateerd beleid in de aankomende tien jaar. De centrale vraag binnen deze veranderende context is: “Hoe gaan we het werk verricht krijgen?”.

  In deze sessie

  • Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich? Wat betekent de verkrapte arbeidsmarkt voor organisaties?
  • Hoe organiseren we het werk zodat het toch gedaan wordt? Hoe verandert de aard van het werk?
  • De toekomst van leren
 • Future of strategy

  Met Bart Götte verken je het vak futurizing en maak je een onderscheid in structurele trends, tendensen en hypes (signalen). Je ontdekt wat is te voorspellen, te voorzien (scenario’s) en wat we hooguit kunnen verzinnen. Je krijgt methoden en technieken aangereikt om veranderingen vroegtijdig te leren zien, te duiden en er mee om te gaan bij de vorming van strategieën. Tevens krijg je een overzicht van belangrijke structurele trends en hun impact op samenleving, overheid en organisatie.

  In deze sessie:

  • De aard van de omgeving: complex, dynamisch, onzeker, onduidelijk, turbulent
  • Futurizing: voorspellen, voorzien en verzinnen van toekomstige ontwikkelingen
  • Hoe gaan we om in strategie met onzekere toekomsten?
 • De psychologie van de omgeving

  De omgeving kan niet alleen bijdragen aan ons welzijn maar ook aan onze productiviteit, genezing, leervermogen en geluk en daarmee aan de optimalisatie van het primaire proces van organisaties. Want tevreden patiënten ervaren minder stress waardoor ze sneller genezen en gelukkige medewerkers zijn productiever. Omgevingspsychologie bestudeert deze interactie tussen mens en omgeving en bestudeert hoe de gebouwde omgeving ons gedrag, waarneming en beleving beïnvloedt.

  In deze sessie maak je kennis met:

  • Basisprincipes van de omgevingspsychologie
  • Praktische voorbeelden uit werk-, leef- zorg-, leeromgevingen
  • Tips voor creëren van omgevingen waar mensen optimaal tot hun recht komen

  Een sessie met grote waarde voor ontwerpers, facility managers, projectontwikkelaars en beleidsmedewerkers.

 • Hoe ga jij helpen jouw organisatie te verduurzamen?

  Stap voor stap verken je de mogelijkheden om concreet te verduurzamen; te organiseren dat deze worden gerealiseerd. Maar ook dat de effecten ervan worden gemeten en dat verantwoording is af te leggen. Je verkent het onderwerp vanuit strategisch en organisatorisch perspectief en vanuit dat van het mede door Mark ontwikkelde vak van impactaccountancy. Met behulp van de B Corp standaard maak je een eerste analyse van jouw duurzaamheidsinitiatieven en evalueert of deze intiatieven die van een beginner zijn of van een bevlogen ondernemer met een bijpassende purpose. Diverse best practices passeren de revue. Je gaat naar huis met concrete acties en een handzaam model/framework gebaseerd op de zogenaamde ‘Klaver van Volhoudbaarheid’.

  In deze sessie:

  • Inspiratie: bepalen van concrete acties om de duurzaamheid van de eigen organisatie te vergroten
  • Model: zodat duurzaamheidsinitiatieven effectief zijn te organiseren, te meten, zijn te verantwoorden; een integrale benadering, dwars over vakgebieden heen
  • Actieplan op basis van het ‘Klaver van volhoudbaarheid’
 • Systeemtransities: broodnodig, maar hoe?

  Systeemtransities zijn nodig. Daarbij ontdekken we dat alles op elkaar ingrijpt; een stikstofcrisis raakt de agrarische sector, woningbouw, industrie, opvang van vluchtelingen, et cetera. Het is complex en vraagt o.a. om een andere dominante taal, denkwijzen, leidende verhalen, cultuur, structuren, afbakeningen, relaties, routines… Systemen en systeemtransities worden sinds de jaren zeventig vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd.

  In deze sessie:

  • Fact based inzicht in structurele ontwikkelingen en hun impact op het functioneren van gevestigde systemen en organisaties
  • Systeemtransitie vanuit netwerkperspectief: het werken aan vitale coalities
  • Systeemtransitie volgens de ecologie: ontwikkelingen en transities in ecosystemen
  • Systeemtransitie vanuit strategic niche management perspectief: van kleinschalige experimenten tot transitie van het gehele systeem

  Het is een bijeenkomst waar je kort leert kijken vanuit verschillende perspectieven naar systeemtransitie. Relevant voor professionals en managers in organisaties en overheden.

 • Toekomst van organiseren

  Het is nodig voor succes in complexe, turbulente, dynamische, ambigue omgevingen. Het vraagt om een andere kijk op organisatiemodellen, besluitvorming, stijl van leiding geven, organisatiewijzen en transitievermogen.

  In deze sessie:

  • Het inschatten van de dynamiek, complexiteit, voorspelbaarheid van je omgeving
  • Het inschatten welke eisen de omgeving stelt aan de manier van organiseren en de wijze waarop je dit nu doet
  • Een kort overzicht van verschillende perspectieven om anders naar je organisatie te kijken:
   Netwerken: Hoe laat je netwerken binnen en buiten organisaties voor je werken bij het realiseren van verandering?
   Platformen: Hoe zet je platformen in om het werk georganiseerd te krijgen?
   Continue innovatie: van veranderen en versnellen naar innoveren
 • Diversiteit en Inclusie

  Ons doel zou moeten zijn diversiteit naar binnen halen en streven naar inclusie: de insluiting van alle mensen met alle diversiteit die zij hebben te bieden met de daarbij behorende gelijkwaardige rechten en plichten. Daarbij is er extra aandacht voor minderheden om ervoor te zorgen dat zij niet alleen gelijke kansen krijgen maar deze ook als zodanig ervaren. Een inclusieve organisatiecultuur, met onderlinge verbondenheid en een gemeenschappelijk doel (purpose).

  In deze sessie:

  • Theorie: bron, vormen, en gevolgen van sociale uitsluiting en sociale inclusie
  • Organiseren voor inclusie: werving, ontwikkeling, het vasthouden van de juiste mensen, het organiseren voor een inclusieve beweging. Een gestructureerd overzicht van instrumenten, met voorbeelden
  • Leadership: making the change
  • Het verkrijgen van buy-in voor inclusie
 • De volhoudbare stad, een inleiding in duurzame stedelijke ontwikkeling

  Als gevolg van een steeds verdergaande verstedelijking, die ook in ons land gaande is, staan we voor een aantal grote uitdagingen voor de toekomst van de stad. Denk aan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid van de gebouwde omgeving, de gezondheid en het welzijn van bewoners. Neem anders ons energieverbruik en het gebruik van grondstoffen. Of neem de emissie van CO2 en de productie van afval wat daarmee samenhangt. Is dat nog wel vol te houden of staat dat een duurzame stedelijke ontwikkeling in de weg?

  In deze sessie:

  • Wat is een duurzame stad?
  • Waar begin je?
  • Wat heeft prioriteit?
  • Hoe krijg je mensen hierin mee en organisaties ervoor in beweging?
  • Waar stuur je op?

  Dat zijn vragen die aan de orde komen tijdens dit college over ‘De volhoudbare stad’, waarbij we samen ook op zoek gaan antwoorden. Al is het maar een begin ervan.

 • Succesvol samenwerken aan de vitale stad

  Vele partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling/transitie van stedelijke gebieden; steeds meer belanghebbenden zitten in de wedstrijd, spelen mee en hebben hun eigen belangen en maken hun risico-afwegingen. Er is nauwelijks nog sprake van dat je enigszins autonoom kunt werken. Onderlinge afstemming is veelvuldig nodig tussen overheden, vastgoedeigenaren, gebruikers en vele anderen. Dit is niet eenvoudig, al was het maar vanwege de onderlinge bereikbaarheid, zich wijzigende standpunten en tegenstellingen. De dialoog kent financiële, juridische, ideologische, electorale, bouwtechnische aspecten en meer… en is zeker niet alleen inhoudelijk, maar ook emotioneel! Met als gevolg vertraging, een gefragmenteerde aanpak, kapitaalverlies, en niet optimale oplossingen.

  In deze sessie:

  • Een dynamische benadering van stakeholder management gegeven
  • Alle do’s en don’ts vanuit wetenschappelijk onderzoek en praktijk worden op een rijtje gezet en gestructureerd in een handzaam framework
 • Maatschappelijk leiderschap

  In een geglobaliseerde wereld blijkt de afhankelijkheid, complexiteit en voorspelbaarheid enorm te zijn toegenomen. Als organisatie of individu overleef je niet door het zelf goed te doen. De maatschappij vraagt om een verantwoorde bijdrage aan de toekomst van onze samenleving, een nieuwe generatie werknemers vraagt om werk dat bijdraagt aan hun zingeving. De vraag wordt ‘doe je het goede en hoe doe je dat?’ En welk vermogen vraagt dat van jou als leider of van je leiderschap? En dat zonder dat er zekerheid is over het te volgen pad of de te verwachten uitkomst?

  Deze sessie biedt je geen antwoorden, maar wel meer zicht op wat jij in de wereld kan zetten en welke leiderschapsbeweging je daartoe kan initiëren.

  In deze sessie:

  • Een bezinning op de maatschappelijke leiderschapspotentie van jou en je organisatie, op basis van een inspirerende ervaring
  • Een verkenning van jouw gerichtheid op ‘het goede’
  • Een perspectief op maatschappelijk leiderschap op basis het gemeenschappelijke belang
Praktische informatie

Data: 23, 24, 26 en 27 januari 2023
Tijden: 9.30 - 13.30 uur | 14.00 - 18.00 uur
Locatie: Universiteit van Amsterdam
Kosten: € 490 per masterclass (incl. catering en literatuur, vrijgesteld van btw)
Korting: 10% voor alumni van AAGS/UvA Academy en leden van de AUV
Certificaat: van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam

Masterclasses op maat

Zijn er binnen je organisatie meerdere collega’s of medewerkers met dezelfde leervraag of wil je iedereen actief meenemen in een strategische verandering of maatschappelijk vraagstuk? Kies dan voor een masterclass op maat. Samen ontwikkelen we een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op jullie behoeften. De leerdoelen, sprekers en te behandelen  nderwerpen, oefeningen en voorbeelden stemmen we af op jullie wensen en dagelijkse praktijk.

Heb je vragen over dit programma?
Neem gerust contact op met Maartje Luinenburg. Of download de brochure voor het uitgebreide programma.
Feiten & cijfers
Vorm Kortlopend, open uva-college
Start Januari
Locatie Roeterseilandcampus