Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
uva.nl

Trends & Consumentengedrag

Inspelen op de behoefte van consumenten in de toekomst. Hoe doe je dat? En waarom? Onze maatschappij heeft de afgelopen paar jaren een enorm aantal veranderingen doorgemaakt. Als mens zijn we niet alleen geconfronteerd met een pandemie maar ook ook snel opeenvolgende ontwikkelingen in het klimaat, de economie en ontwikkelingen in technologie.

De snelheid en de synchroniteit waarmee dit soort grote verschuivingen plaatsvinden hebben ons gedrag en onze behoeften veranderd, en daarmee ook het gedrag dat we als consument vertonen. De kleine voorhoede van voorlopers (innovators onder de consumenten) kunnen ons als marketeer, innovator, conceptontwikkelaar en marktonderzoeker veel vertellen over hoe die veranderingen zich ook in de toekomst kunnen voordoen. In al hun verscheidenheid. In al hun onzekerheid.

In dit programma verdiepen we ons in trendonderzoek. We leren de trend signalen waar te nemen en te duiden. We schetsen een overzicht van belangrijke trends en kijken wat we kunnen leren van de nieuwe generaties. We helpen je toekomstbeeld(en) te construeren van mensen in hun rol als consument in jouw markt. En verdiepen ons in hoe deze consumenten, met hun behoeften, beslissingen nemen: het brain based buying gedrag. Waarin emoties en ratio samen een rol spelen en het gedrag beïnvloeden. Met behulp van Futures Thinking onderzoeken we hoe organisaties relevant kunnen blijven in de toekomst. Door te anticiperen op nieuwe toekomsten, nieuwe proposities te ontwikkelen en uit te rollen.

We gaan in op de volgende vragen en onderwerpen:

 • Hoe doe ik trendonderzoek onder consumenten?
 • Welke belangrijke trends doen zich voor in de wereld van consumenten? Wat is de invloed van de pandemie, de technologie, het klimaat, de economie, ... ?
 • Hoe kan ik toekomstbeelden creëren van mijn consumenten? Met hun behoeften, wensen, belangen, waarden en eigenschappen?
 • Hoe nemen consumenten beslissingen? Wat leert de neuroscience ons over de rol van de emoties en de ratio in ons denken?
 • Hoe ontwikkelen we proposities en concepten voor de toekomst, op basis van toekomstbeelden van consumenten? Een Futures Thinking methodiek toegepast op concept- en propositie-ontwikkeling; in co-creatie met consumenten.
   

Door het volgen van deze masterclass:

 • Krijg je handvatten die je binnen je eigen organisatie kan inzetten om trendonderzoek te doen én toe te passen
 • Krijg je handvatten om proactiever rekening te houden met de consumenten van de toekomst in je werk
 • Leer je de nieuwe behoeftes van de consumenten als basis voor het ontwikkelen van concepten en proposities

Het programma

Het programma van deze masterclass bestaat uit zeven modules.

 • 4 modules Trendonderzoek: hoe krijgen we zicht op hoe consumenten veranderen?
 • 1 module: Hoe consumenten beslissen: inzichten uit de neuroscience toegepast
 • 2 modules: Futures Thinking hoe ontwikkelen we proposities en concepten voor consumenten van de toekomst
 • Module 1 - Trendonderzoek: Welkom in het nieuwe normaal

  Waarom trends monitoren? Mega trends en shifts in het post covid consumentengedrag. 

  Ontdek het belang van het monitoren van trends. Krijg inzicht in de mega shifts en nieuwe consumentenprofielen. We kijken naar nieuwe technologische mogelijkheden en de impact hiervan op de mens. Ontdek en analyseer trends in opkomende behoeftes en hoe je hierop kunt inspelen.

 • Module 2 - Trendonderzoek:  Zelf trendonderzoeker worden.

  Maak de basics van trendonderzoek eigen; aan de slag: scan, analyseer en pas uitkomsten uit trendonderzoek toe. Een workshop waarin we er op uit trekken in groepen met vraagstukken van deelnemers.

 • Module 3 - De belangrijkste trends uitgelicht: next normal & next gen

  De impact van de hybride realiteit op de mens. Tech trends en hun tegentrends. Op interactieve wijze ontdekken we de voordelen en de watch-out van de hybride realiteit. En ontdekken dat elke trend zijn tegentrend heeft. We zijn en blijven mensen. 

 • Module 4 - Consumenten en Privacy: De impact van de tech trends
 • Module 5 - Brain based buying: Intenties en gedrag

  Hoe nemen consumenten beslissingen: neuroscience toegepast

  Hoe is het inzicht in consumentengedrag in de loop der jaren veranderd? Over het samenkomen van de gedrags- en de cognitieve psychologie sinds het toenemen van de kennis over de werking van het brein. Over dual processing: hoe emoties en ratio samen ons denken en handelen beïnvloeden: doen we wat we zeggen? Over de zin en onzin van het onbewuste. Over hoe we met nudging consumentengedrag kunnen beïnvloeden. En over hoe mensen in hun beslissingen en gedrag als consument grote vraagstukken als klimaat, duurzaamheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid, mee laten spelen. We staan stil bij kritische vragen die je van je consumenten onderzocht wilt hebben en hoe je dat kunt aanpakken.

 • Module 6 en 7 - Blijft relevant; Richt je op de toekomst 

  Designing for future value 

  In de zesde & zevende bijeenkomst wordt ingegaan op het aanbod in de toekomst. Succes vereist dat je je vizier gericht houdt op consumenten in de toekomst. Los geen problemen van gisteren op. Maar focus je, met oog voor de doorlooptijd van je innovaties, op wat mogelijk in de toekomst relevant is en voorzie in behoeftes van consumenten. 

Voor wie

Dit programma is voor conceptontwikkelaars, service design professionals, innovators, marketeers, marktonderzoekers die willen anticiperen op het consumentengedrag van de toekomst. Je wilt trends leren signaleren, nieuwe consumentenbehoeftes kunnen signaleren, kunnen zien hoe consumenten in hun gedrag hiermee omgaan, en vanuit toekomstbeelden van consumenten nieuwe proposities, concepten, journeys kunnen ontwikkelen. Je wilt theorie, inzicht en methoden aangereikt krijgen. En deze toepassen op je eigen situatie

Deze Masterclass wordt begeleid door:

Meddie Versteeg, een business consultant & trainer in Futures Thinking en oprichter van LÄFF.

Pernille Kok-Jensen, Director Cultural Insights bij Fitzroy Communications, gespecialiseerd in het verwerken van trends en consumentengedrag in strategie.

Ed Peelen, Programma directeur UvA Academy, hoogleraar directmarketing en customer relationship management en bijzonder hoogleraar contentmarketing.

Praktische informatie

 • De data volgen, klik op onderstaande button om op te hoogte te blijven
 • Tijd: 9.00 - 13.00 (inclusief lunch)
 • € 2.795 (inclusief catering en diverse studiematerialen) . Alumni van AAGS/UvA Academy en leden van de AUV krijgen 10% korting. 
 • Locatie: Amsterdam
 • Gezien het interactieve en intensieve karakter van deze masterclass is er plaats voor maximaal 20 deelnemers.
 • Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam.

Heb je vragen over dit programma?

Neem gerust contact op met Esther Verhamme. Of download de brochure voor het uitgebreide programma.

E: e.verhamme@uva.nl, M: 0628759774.

Feiten & cijfers