Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
uva.nl

The Future of Work Masterclass

De impact van de snel veranderende wereld op werk, werkenden en organisaties.

Op afstand samenwerken, nieuwe technologieën, en andere manieren om het werk te organiseren, zijn door Covid-19 niet langer toekomst, maar realiteit geworden. De versnelling in de evolutie van werk heeft geresulteerd in meer zelfregie en zelfredzaamheid van werkenden. Het heeft de rol van leidinggevenden veranderd en roept nieuwe fundamentele vraagstukken op voor HR, ICT en facilities.

In het masterclass programma “The Future of Work” richten we ons met een voorwaartse blik op de arbeidsmarkt, het werk, en werk-gerelateerd beleid in de aankomende tien jaar. De centrale vraag binnen deze veranderende context is: Hoe gaan we het werk verricht krijgen?”.

Je krijgt antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich? Wat betekent dit voor organisaties? Hoe gaan we om met de verwachte krapte en de behoefte aan schaars talent?
 • Hoe verandert de aard van het werk? Hoe organiseer je dit werk als organisatie? Hoe maken we organisaties wendbaarder en weerbaarder? 
 • Hoe organiseren we dat mens en organisatie op de juiste wijze leren om het complexe werk gedaan te krijgen: ‘exploleren’
 • Hoe krijg je het beste team, hoe verbind je ze, hoe benut je hun potentieel, om optimaal te presteren in een veranderende, complexe wereld?
 • Het optimale team is divers en inclusief tegelijkertijd. Hoe krijg je dit voor elkaar?
 • Hoe ziet de werkplek van de toekomst eruit? De hybride werkplek, die relaties tussen werkenden faciliteert, zodat we het beste uit het team halen… Welke gereedschappen zijn nodig?
 • De toekomst van leiderschap: wat zijn jouw ambities en plannen om het werk in 2022-2030 te organiseren? Denken vanuit scenario’s.

Het programma

The Future of Work bestaat uit zeven bijeenkomsten:

 1. De Toekomst van Werk in een structureel krappe arbeidsmarkt
 2. De Toekomst van Leren
 3. De Toekomst van Organiseren
 4. De Toekomst van Inclusief werken
 5. De Toekomst van Samenwerken en Netwerken
 6. De Toekomst van de Werkplek
 7. De Toekomst van Leiderschap
 • Het programma in meer detail >>

  Masterclass I. De Toekomst van Werk in een structureel krappe arbeidsmarkt

  We schetsen de uitdagende context van een structureel krappe arbeidsmarkt met grotere regionale verschillen. Een arbeidsmarkt die bovendien vergrijst, en waar de verhoudingen tussen werkgevers en werkenden verandert. Daarnaast verandert de aard van het werk. Werk wordt complexer. Werk vraagt om steeds meer specialisatie. En werk vraagt om een continue proces van leren en proberen. Hoe houdbaar is het huidig beleid rondom werk? Welke nieuwe perspectieven dienen zich aan om als organisatie adequaat te anticiperen op de toekomst van werk. En, hoe raken fundamentele veranderingen onze huidige aannames, overtuigingen en gewoonten rondom werk?

  Masterclass II. De Toekomst van Leren

  Waar je voorheen ging leren om aan het werk te kunnen, wordt werk tegenwoordig steeds meer leren. Naarmate het werk complexer wordt, wordt samen leren steeds belangrijker. Dit ‘exploleren’ geeft nieuwe invalshoeken en perspectieven op het beleid over leren en ontwikkelen. Vanuit organisaties is het ontwikkelen van een goed leer- & probeer klimaat de sleutel tot het (tijdelijk) aantrekken van schaars talent. Complex werk vraagt om leren door experimenteren. Hoe faciliteer je dit proces? En wat zijn de do’s en don’ts om leren op de werkplek te stimuleren?

  Masterclass III. De Toekomst van Organiseren

  “Stroomt het nog een beetje?”. In een structureel krappe arbeidsmarkt (in vrijwel alle sectoren en beroepsgroepen gaan tekorten ontstaan) is werving, en de meest effectieve inzet van schaarse talenten een grote uitdaging. Tegelijkertijd strookt de wijze waarop we het werk coördineren, de rol van de organisatie, en het HR-beleid niet meer met een samenleving waarbij wendbaarheid en weerbaarheid de norm is. De toekomst van organiseren draait om het vergroten van schakelkracht en het faciliteren van relaties tussen werkenden, met veelal een tijdelijke relatie met jouw organisatie. Zo snel en moeiteloos mogelijk, als de omstandigheden daar om vragen. “Hoe breek je uit de silo-structuren? Welke barrières zetten het werk ‘vast’? En welke nieuwe organiseerprincipes dragen bij aan soepel en lenig het werk gedaan te krijgen?

  Masterclass IV. De Toekomst van Inclusief Werken

  “Diversiteit is mooi, maar inclusiviteit is beter.” Wat voor de natuur geldt, geldt ook voor je werkomgeving. Een gezond ecosysteem is open, divers en levendig. Het stimuleren van variatie op de werkvloer in elk opzicht maakt organisaties innovatiever, weerbaarder en productiever. Dat gaat echter niet vanzelf. Werken aan een bruisend ecosysteem van werkenden begint met het adresseren van ingesleten processen en patronen. In deze masterclass kijken we hoe je werk kunt maken van een werkvloer waar ‘anders’ heel gewoon is.

  Masterclass V. De Toekomst van Samenwerken en Netwerken

  Wie heeft dadelijk een vast of flex contract bij een organisatie; en wie is zzp’er en laat zich inhuren? Waar leren deze mensen? En hoe leren ze? Doen ze dat in hun netwerk van vakgenoten, dat ze buiten de organisatie onderhouden? Of volgen ze de leer- en carrièrepaden die organisaties waarvoor ze werken samen met hen hebben uitgestippeld? En, waar komt de loyaliteit te liggen? Ligt die in deze netwerken, bij de organisatie? Bij beiden? Hoe gaan we hier het best mee om als organisatie, als HR?

  Masterclass VI. De Toekomst van de Werkplek

  Samenwerken - fysiek, virtueel en hybride - wordt steeds belangrijker. Het werk wordt steeds complexer, specifieker en deels op afstand. Welke handvatten krijgen werkenden aangereikt om het werk mogelijk te maken? De toekomst van de werkplek raakt digitale transformatie en de disciplines van facility management, ICT-beleid en HRM. Beleid op deze disciplines heeft veelal het kenmerk van ‘voorschrijvend’. Dat is begrijpelijk vanuit het perspectief van efficiency, kostenbeheersing en kwaliteitskaders. Maar complex werk vraagt niet om standaard gereedschap en een standaard werkomgeving. Welke nieuwe mogelijkheden zijn er? En hoe verschuif je het perspectief van de werkende in dienst van de werkgever, naar de werkgever die ten dienste is aan de werkenden?

  Masterclass VII. De Toekomst van Leiderschap

  In deze laatste masterclass staan we stil bij het leiderschap dat nodig is om koers te zetten in een krappe arbeidsmarkt, en beleid te maken voor complexe werk uitdagingen, en een dynamische context van een divers pluimage van mensen. Aan de hand van uitdagende toekomstscenario’s werk je samen met de andere deelnemers aan de bouwstenen voor je strategisch beleidsplan 2022 - 2030 om het werk verricht te krijgen. Wat koester je? Waar neem je afscheid van? Waar loop je tegen aan? En wat zijn de nieuwe perspectieven die je omarmt, of die vragen om een verdere verkenning?

  Bovenstaande masterclasses kunnen afwijken in de volgorde afhankelijk van de beschikbaarheid van de sprekers.

Voor wie?

Dit programma is voor beleidsmedewerkers, managers en (HR)professionals van organisaties die adequaat willen anticiperen op een arbeidsmarkt in transitie. Je loopt tegen verandervraagstukken aan waar je met behulp van wetenschap en praktijkcasussen tot nieuwe inzichten komt. Zo ben jij voorbereid op The Future of Work in deze toenemende onzekere en complexe maatschappij.

The Future of Work is een interessante en inspirerende masterclass over de fundamentele veranderingen in werk en organisaties. Barbara Lamberts, Senior HR Business Partner bij PostNL

Na afronding van dit programma:

 • Weet je welke trends verrassende wendigen gegeven hebben in de arbeidsmarkt en welke mogelijke toekomsten, uitdagingen en kansen je kunt identificeren om toekomstscenario's te maken;
 • Heb je  inzicht in de nieuwe generaties, nieuwe werkvormen en nieuwe wensen op de arbeidsmarkt; 
 • Weet je hoe HR anders georganiseerd kan en zal worden, welke transities dat vraagt van je organisatie en hoe je conventies rondom organiseren kunt doorbreken;
 • Heb je inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van leven lang leren;
 • Weet je welke sociologische en technologische ontwikkelingen radicale transformaties teweeg gaat brengen;
 • Weet je hoe je de opgedane kennis kunt toepassen in je eigen praktijk.

Deze masterclass wordt gegeven door:

Bart Götte
Is Business futurist, psycholoog & keynote speaker. Als oprichter van FutureFlock daagt hij executives, beleidsmakers en professionals om vooruit te kijken. Bart is gespecialieerd in toekomstdenken.

Ed Peelen
Ed Peelen is programma directeur van de UvA Academy en bijzonder hoogleraar content marketing. Ed is gespecialiseerd in het klantgerichter of user centric krijgen van organisaties.

De masterclass the Future of Work was voor mij een echte eye-opener, waarbij je echt leert om 'om te denken'. Het geeft je een heel goed beeld van de mogelijk toekomstige ontwikkelingen en hoe je als afdeling HRM hierop kunt anticiperen zodat je niet achter de feiten aanloopt. Kim Roos, manager HRM bij Vilans

Praktische informatie

 • 29 maart, 12 april, 19 april, 10 mei, 24 mei, 7 juni en 21 juni 2022.
 • 9.00 - 14.00
 • Locatie: Amsterdam
 • €2.950, inclusief catering en diverse (digitale) studiematerialen. Alumni van UvA Academy en AUV-leden krijgen 10% korting.
 • Gezien het intensieve en interactieve karakter van het programma is er plaats voor maximaal 20 deelnemers
 • Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam

Heb je vragen over dit programma?
Neem gerust contact op met Esther Verhamme. Of download de brochure voor het uitgebreide programma.

E: e.verhamme@uva.nl
Whatsapp: 06 28759774

UvA Academy 

De UvA Academy biedt opleidingen voor professionals. We maken wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. De opgedane kennis is toepasbaar in je dagelijkse praktijk. Meer weten over ons en ons aanbod? Lees verder

 

Feiten & cijfers
Vorm Deeltijd, kortlopend, incompany
Voertaal Nederlands
Toelatingseisen Open