Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Privacy The Next Step Masterclass

We leven in een tijd dat zich een data explosie voordoet. Mensen en objecten genereren data bij de vleet over waar ze zijn, wat ze doen, met wie ze zijn, en in toenemende mate ook over hoe ze zich voelen. Het zijn gegevens die als de nieuwe olie van de economie fungeren.

Privacy

Vraag de brochure aan

Direct aanmelden

De maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van COVID-19/ coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, hebben invloed op al onze werkzaamheden en activiteiten. Aangezien dit programma start in mei, hopen we tegen die tijd weer open te zijn. Mocht dat toch niet het geval zijn dan zullen we deze masterclass uitstellen. Als je vragen hebt over dit bericht of over de masterclass, mail ons gerust op academy@uva.nl

Deze masterclass gaat in op hoe privacy officers, functionarissen gegevensbescherming, cyber security specialisten en andere professionals binnen hun organisatie kunnen borgen dat zowel de mogelijkheden van data worden benut als de risico’s worden beheerst. Het respecteren van de privacy van belanghebbenden is daarmee niet alleen juridisch vraagstuk. Maar ook een ethisch, sociaal-psychologisch, organisatorisch en technologisch onderwerp. In dit programma benaderen we het privacyvraagstuk vanuit deze invalshoeken. En helpen om het belang van privacy te ontdekken, een visie en strategie op privacy te formuleren en te bepalen hoe georganiseerd kan worden zodat de privacy van belanghebbenden wordt gerespecteerd.

Deze masterclass bestaat uit zeven modules: 

 • Module 1:  Privacy en recht
 • Module 2:  De consument aan het stuur!?
 • Module 3:  Data, de nieuwe olie
 • Module 4:  Privacy en Ethiek
 • Module 5:  Privacy en Big Data/Artificial Intelligence
 • Module 6:  Organiseren voor privacy beleid
 • Module 7:  Synthese: Lagerhuisdebat

Met nieuwe inzichten uit de wetenschap en praktijk kun je betere oplossingen vinden voor concrete privacy issues en gericht werken aan het ontwerp en de realisatie van het privacybeleid voor jouw organisatie.

Voor wie?

Dit programma is bedoeld voor privacy officers, functionarissen gegevensbescherming, cyber security specialisten, marketeers, advocaten en juristen en beleidsmedewerkers, managers en adviseurs die te maken hebben met de juridische, economische, ethische, technische en organisatorische vraagstukken en verandertrajecten met betrekking trekking tot privacy en de verwerking, opslag en gebruik van persoonsgegevens. Het geeft je vanuit verschillende invalshoeken een verfrissende kijk op privacy. 

 

Na afronding van deze Masterclass: 
 

 • Weet je exact wat privacy is.
 • Ken je de achtergronden en veranderingen in wet en regelgeving op het gebied van privacy in (GDPR AVG, E-privacy verordening) en welke impact deze hebben op mensen, overheid en organisaties.
 • Weet je hoe consumenten zich gedragen en welke rol privacy speelt en het beheer van eigen persoonsgegevens.
 • Ben je op de hoogte van de (nieuwste) technische ontwikkelingen om het inzicht van organisaties in consumentengedrag, interesses, voorkeuren, attitudes en beleving op individueel niveau te achterhalen. En weet je hoe die zijn toe te passen binnen bestaande en nieuwe ´business´ modellen.
 • Weet je wat de impact is van de digitale technologie op de privacy van individuen: welke risico´s lopen mensen? Wat kunnen hackers allemaal en wat kunnen we doen om deze risico’s te verminderen? 
 • Kun je inschatten wat de impact is van de digitale technologie op de identiteits- en relatievorming van individuen. Hoe wordt gedrag in de online omgeving gemanipuleerd?
 • Kun je een beeld vormen hoe je om zou willen gaan met persoonsgegevens en privacy van individuen vanuit ethisch perspectief.
 • Ben je op de hoogte van andere oplossingen voor mensen om hun privacy (beter) te beschermen; consument aan het stuur!?
 • Weet je hoe je op realistische wijze organiseert dat de privacy van je relaties wordt gerespecteerd? Met aandacht voor cultuur, organisatie, beleid, programmering en monitoring. 
 • Heb je inzicht in  welke sectorspecifieke verschillen, uitdagingen en oplossingen er zijn onder meer in de zorg, bij de overheid en in de financiële sector?

Last but not least wordt er gewerkt aan praktijkcasussen en vraagstukken die spelen bij deelnemers en hun organisaties.

De Masterclass wordt begeleid door prof. dr. Ed Peelen en drs. Frank Slisser. Sprekers zijn onder anderen:

Mr. Alexander Singewald, CEO Singewald Consultants Group

Matthias de Bruyne MsC, legal counsel DDMA

Marjolein Lanzing MsC, Universiteit van Eindhoven

Dr. Bart van der Sloot, Universiteit van Tilburg 

Marie-Jose Hoefmans, co-founder Schluss

Mr. Paul Korremans, partner Comfort-IA

Praktische informatie

Data

Module 1: 13 mei 2020
Module 2: 20 mei 2020
Module 3: 27 mei 2020
Module 4: 3 juni 2020
Module 5: 10 juni 2020
Module 6: 17 juni 2020
Module 7: 24 juni 2020

Tijd

15.00 tot 20.00 uur

Kosten € 2.795 (inclusief catering en diverse digitale studiematerialen). Leden van de AUV en alumni AAGS/ UvA Academy ontvangen 10% korting. Het cursusgeld is vrijgesteld van btw. Het combineren van kortingen is niet mogelijk.
Aantal Gezien het interactieve en intensieve karakter van deze masterclass is er maximaal plaats voor 25 deelnemers.
Locatie Amsterdam


Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam.

Heeft u vragen over dit programma? Neem gerust contact op met Esther Verhamme. Of download de brochure voor het uitgebreide programma.

E: m.l.luinenburg@uva.nl
Whatsapp: 06 41508690

Vraag de brochure aan

Direct aanmelden

UvA Academy 

De UvA Academy biedt opleidingen voor professionals. We maken wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. De opgedane kennis is toepasbaar in je dagelijkse praktijk. Meer weten over ons en ons aanbod? Lees verder

 

Privacy The Next Step Masterclass
Vorm Deeltijd, kortlopend, incompany
Studielast EC, 7 dagen
Voertaal Nederlands