Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
uva.nl
Executive Programme

Mensenhandel, Seksueel & Huiselijk Geweld

Gemeentes krijgen een steeds grotere rol in de regio als het gaat om het signaleren, coördineren en opvangen van kwetsbare burgers die te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag, mensenhandel, gedwongen werk en huiselijk geweld.

Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dragen gemeenten nu de zorg voor een aanbod aan maatschappelijke ondersteuning en de kwaliteit en continuïteit van de daaraan verbonden voorzieningen. Maar is het beleid rondom signalering en opvang van jouw gemeente hier op berekend en geborgd? En is de zorgcoördinatie toereikend?

In dit programma gaan we aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktische voorbeelden onderzoeken hoe regio’s hier zo goed mogelijk op in kunnen spelen. Binnen deze groepen is er sprake van enige overlap. Zo speelt jeugdzorg en handhaving een grotere rol dan bij sommige andere problematiek. Om zo goed mogelijk afspraken te maken binnen het sociaal domein rondom coördinatie, het aanbod in opvang dat er moet zijn, preventie en interventies, zul je alle onderdelen met elkaar moeten verbinden om zo synergie te vinden. Door gebruik te maken van het governance model* dat als een rode draad door dit programma loopt, is het mogelijk om deze afspraken op verschillende niveaus te maken. Binnen dit executive progamma focussen we ons op kennis, inspiratie en netwerk.

* Het governance model is een door Dr.Nienke Boesveldt ontwikkelt model om de kwaliteit van beleid, structuur en management te waarborgen. Meer over dit model en het werk van Nienke Boesveldt: https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/

We gaan in op onder andere de volgende vragen

 • Welke beleidsinstrumenten en doelen zijn er met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag, mensenhandel, en huiselijk geweld?
 • Waar kom je deze thema’s tegen en waar spelen ze zich af?
 • Welke elementen leiden tot potentieel slachtofferschap?
 • Welke mogelijkheden zijn er om getraumatiseerde slachtoffers zo te ondersteunen dat hun trauma hun werk en privé niet meer beperkt?
 • Hoe wordt er op gemeenteniveau gestuurd?

Na afloop van dit executive programma

 • Kun je het governance model toepassen om gestructureerd afspraken te maken, doelen te formuleren en instrumenten in te zetten
 • Ben je beter bekend met de problematiek rondom deze groepen burgers
 • Ben je in staat om de ontwikkelingen binnen deze onderwerpen te duiden en aan te wenden voor het maken van beleid
 • Kun je sturen als beleidsmaker om de uitvoering van het beleid goed in de regio te organiseren
 • Heb je een netwerk van collega’s binnen andere regio’s en heb je een klankbord om je beleid te toetsen binnen dit netwerk

Voor wie

Beleidsmakers, bestuurders, beleidsonderzoekers, ambtenaren met een coördinerende functie en leidinggevenden binnen het sociaal domein die te maken hebben met het onderwerp van kwetsbare burgers in onafhankelijkheidssituaties.
 

Het programma

 • Module 1 | Introductie programma & governance model

  dr. Nienke Boesveldt en ir. Michiel van Hees

  Tijdens deze sessie wordt ingegaan op het governance model, dat als basis fungeert voor de rest van het executive programma. Ook wordt er ingezoomd op de beleidsdoelen voor elk specifieke groep: slachtoffers seksueel grensoverschrijdend gedrag, slachtoffers mensenhandel, slachtoffers huiselijk geweld, én de daders. Beleidstheorie wordt ingezet om het beeld van de doelgroep te schetsen. 

 • Module 2 & 3 | Seksueel grensoverschrijdend gedrag en mensenhandel

  Gastdocenten: Het Colleqtief

  Het Colleqtief biedt een sluitende aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag tot mensenhandel (18- en 18+). Naast preventieve voorlichting, ambulante hulpverlening en opvang en behandeling van slachtoffers van mensenhandel, adviseert Het Colleqtief gemeentes om hun beleid rondom deze thema’s te actualiseren en zo de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Het Colleqtief is een samenwerking tussen HVO Querido en Levvel.

  Tijdens deze twee modules wordt er onder andere toelichting gegeven over seksueel grensoverschrijdend gedrag en mensenhandel. Het Colleqtief schetst het beeld van de (huidige) aanpak, van preventie tot behandeling, zowel proactief als reactief aanbod en daagt deelnemers uit om actief aan de slag te gaan met deze thema’s binnen de eigen gemeente.

 • Module 4 | Huiselijk geweld

  Gastdocenten: Jolanda Vader, manager bij Blijf Groep en Janneke Vossen, adviseur Innovatie en Ontwikkeling

  De vierde module vindt plaats op een gastlocatie: het Oranje Huis Amsterdam van Blijf Groep. Blijf Groep is specialist op het gebied van huiselijk geweld. Jolanda Vader en Janneke Vosse vertellen over huiselijk geweld, de aanpak ervan en de belangrijkste ontwikkelingen.

 • Module 5 | Trauma en hechting

  De vijfde bijeenkomst richt zich op de gevolgen van mensenhandel, huiselijk geweld, en grensoverschrijdend gedrag. Vaak krijgen slachtoffers te maken met een trauma. De leidende vraag van dit seminar: welke mogelijkheden zijn er om slachtoffers zo te ondersteunen dat dit trauma geen beperking meer is in het functioneren, zowel qua werk als privé?

 • Module 6 | Samenhang in de regio & sturing

  Dr. Nienke Boesveldt en ir. Michiel van Hees

  Tijdens dit afsluitend college wordt teruggekeken op de afgelopen sessies met de vraag: Hoe zit dit in jouw regio? Gekeken wordt naar zowel de sturing als de beoogde resultaten. 

Dit executive programma wordt begeleid door dr. Nienke Boesveldt en ir. Michiel van Hees. In samenwerking met verschillende gastdocenten. 

Nienke is hoofdonderzoeker in het prospectief onderzoek naar Ambulantisering en Regionalisering van MO/BW cliënten in gemeenten, en heeft zelf 15 jaar bij gemeenten meegewerkt aan processen voor maatschappelijke opvang, dagbesteding en beschermd en begeleid wonen.

Michiel is al ruim 20 jaar actief binnen de zorg. Als adviseur binnen de GGZ, gehandicaptenzorg,  jeugdzorg, beschermd wonen en maatschappelijke opvang heeft hij zicht op vraagstukken uit de praktijk. Naast adviseur is hij medeoprichter van Traumacentrum Nederland en Raad van Toezicht bij centrum de Brouwerij.

Praktische informatie

 • 3 oktober 2022, 31 oktober 2022, 14 november 2022, 28 november 2022, 12 december 2022, 9 januari en 23 januari 2023
 • 09:30-13:00
 • Kosten: € 2.795 (inclusief catering en diverse studiematerialen) . Alumni van AAGS/UvA Academy en leden van de AUV krijgen 10% korting. 
 • Afhankelijk van de Covid-19 maatregelen wordt de masterclass op locatie in Amsterdam of online gegeven
 • Gezien het interactieve en intensieve karakter van deze masterclass is er plaats voor maximaal 18 deelnemers.
 • Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam
Feiten & cijfers
Vorm Kortlopend
Voertaal Nederlands
Toelatingseisen Open
Start Oktober