Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
uva.nl

Grote Denkers over Onderwijs Masterclass

Vergelijk

Ontwikkel een coherente visie op actuele vraagstukken in het onderwijs.

Ons onderwijssysteem staat voor grote uitdagingen; het knelt en dat wordt zichtbaar. In de waan van de dag is er vaak weinig ruimte voor reflectie binnen het onderwijs. Met deze masterclass nemen we de tijd om te denken, vragen te stellen, te discussiëren over hoe onderwijs kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Vanuit de visie en inzichten van vier meesters in de filosofie, die hun eigen diepgaande kijk hebben op onderwijs en leren.

Grote uitdagingen vragen om grote denkkracht

In het basis- en voortgezet onderwijs worden de personeelstekorten urgent en de salarisdiscussies lopen op, terwijl zorgen over de kwaliteit van het onderwijs blijven bestaan. Problemen worden ervaren met de overvolle klassen, lerarentekort, de werkdruk, het passend onderwijs, de kwaliteitszorg, om er maar een aantal te noemen. Vragen worden gesteld bij het nut van de prestatiedruk voor en het gebrek aan motivatie bij leerlingen. Maar ook bij de manier waarop onderwijs nog bijdraagt aan het vergroten van kansengelijkheid en de inrichting van inclusief onderwijs in de maatschappij. Draagt het onderwijs / de didactiek zo wel goed bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen, in hun belang, dat van hun geliefden en de samenleving? De urgentie waarin problemen worden ondervonden is groot,  waardoor het risico bestaat dat we blijven sleutelen aan de direct zichtbare problemen, de symptomen, in het onderwijssysteem.

Opzet van de Masterclass

In deze masterclass analyseren we gedurende vier discussie-seminars denkbeelden van vier grote denkers. We bediscussiëren wat hun visie betekent in relatie tot actuele thema’s in het huidige onderwijsklimaat. Gaandeweg de masterclass vormen we een bredere, fundamentelere visie op onderwijs, die ons richting geeft en handvatten biedt, als bestuurder, directeur en beleidsmedewerker bij het oplossen van de vraagstukken waarvoor we staan.
 

Voor wie?

Dit programma is voor bestuurders, directies en onderwijskundigen in het basis- en voortgezet onderwijs. En voor beleidsmedewerkers in het onderwijs, die zich willen verdiepen in de fundamenten van onderwijs.

Tijdens deze Masterclass gaan we dieper in op de volgende vragen:
 

 • Welke rol zie je voor onderwijs in de samenleving?
 • Hoe zou je onderwijs willen inrichten in de ideale samenleving?
 • Welke aandacht heb je voor bepaalde groepen, individuen, en waar laat je de belangen van de meerderheid zwaarder wegen?
 • Hoe ga je om met diversiteit, inclusiviteit en kansengelijkheid in het onderwijs?
 • Wat is de rol van de leraar in de opvoeding van een kind?
 • Welke vrijheden geef je aan het kind?
 • Hoe zie je de inrichting van het onderwijs in relatie tot de ontwikkeling van het kind?

Na afloop van de masterclass:
 

 • Ben je in staat op basis van wetenschap en inzicht een visie te vormen op de toekomst van onderwijs
 • Ben je bekend met het gedachtegoed van de grote denkers op het gebied van onderwijs 
 • Heb je de tijd genomen om je te verdiepen in de fundamenten van het onderwijs en te reflecteren op de dagelijkse praktijk
 • Ben je in staat een bredere, fundamentelere visie op onderwijs te vormen
 • Heb je een richting en handvatten om de uitdagingen in het onderwijs aan te gaan 

De vier bijeenkomsten zijn als volgt ingedeeld:

Hoe moet een maatschappij gebaseerd op rechtvaardigheid georganiseerd worden, en wat voor soort onderwijs is daar noodzakelijk voor?
Om antwoord te vinden op deze vraag verkennen we de denkbeelden van Plato over de ideale maatschappij.

Hoe sturend mag een leraar zijn in de opvoeding van een kind?

"The training of children is a profession, where we must know how to waste time in order to save it."

Aldus onze tweede filosoof Jean-Jacques Rousseau in Emile. We proberen de rol van de leraar/docent te doorgronden in de ontwikkeling van het kind.

Waar ligt de balans tussen de belangen van het individu en die van de meerderheid, en wanneer mag de overheid ingrijpen om de vrijheid van iemand te beperken? 

Een zeer actuele vraag die aan de orde komt in het werk van John Stuart Mill. John Stuart Mill was een sterke voorstander van verplicht onderwijs, maar fel tegen het publieke schoolsysteem.

Wat is het verschil tussen onderwijs en training en waarom is het verschil belangrijk?

We gaan op zoek naar het evenwicht tussen ‘traditioneel’ en ‘niet-traditioneel’ onderwijs aan de hand van John Dewey. 
Meer over de inhoud van dit programma is te vinden in de brochure van dit programma. Deze kun je hieronder aanvragen.

 

De masterclass wordt gefaciliteerd door prof. dr. Michael Merry, Hoogleraar opvoedkunde en onderwijskunde aan de UvA. Studeerde geesteswetenschappen in Chicago, Leuven en New York. Promoveerde op filosofie en onderwijsbeleid aan de universiteit van Wisconsin-Madison. Michael Merry is al meerdere jaren achtereen gekozen tot docent van het jaar.

Praktische informatie

 • 5 maart, 26 maart, 9 april en 23 april van 14:00-17:00
 • Locatie: Amsterdam
 • € 1.195. Leden van de UAV en alumni van de UvA Academy ontvangen 10% korting. Cursusgeld is vrijgesteld van btw
 • Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam
Heb je vragen over deze masterclass?
Neem contact op met Esther Verhamme:
e.verhamme@uva.nl
0628759774 
Feiten & cijfers
Vorm
Deeltijd, kortlopend
Toelatingseisen
Open
Start
Maart