Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
uva.nl
Executive Programme

Sociaal domein en kwetsbare burgers

Gemeentes krijgen een steeds grotere rol in de regio als het gaat om het signaleren, coördineren en opvangen van kwetsbare burgers die te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag, mensenhandel, gedwongen werk en huiselijk geweld.

Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dragen gemeenten nu de zorg voor een aanbod aan maatschappelijke ondersteuning en de kwaliteit en continuïteit van de daaraan verbonden voorzieningen. Maar is het beleid rondom signalering en opvang van jouw gemeente hier op berekend en geborgd? En is de zorgcoördinatie toereikend?

In dit programma gaan we aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktische voorbeelden onderzoeken hoe regio’s hier zo goed mogelijk op in kunnen spelen. Binnen deze groepen is er sprake van enige overlap. Zo speelt jeugdzorg en handhaving een grotere rol dan bij sommige andere problematiek. Om zo goed mogelijk afspraken te maken binnen het sociaal domein rondom coördinatie, het aanbod in opvang dat er moet zijn, preventie en interventies, zul je alle onderdelen met elkaar moeten verbinden om zo synergie te vinden. Door gebruik te maken van het governance model* dat als een rode draad door dit programma loopt, is het mogelijk om deze afspraken op verschillende niveaus te maken. Binnen dit executive progamma focussen we ons op kennis, inspiratie en netwerk.

* Het governance model is een door Dr.Nienke Boesveldt ontwikkelt model om de kwaliteit van beleid, structuur en management te waarborgen. Meer over dit model en het werk van Nienke Boesveldt: https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/

We gaan in op onder andere de volgende vragen

 • Welke beleidsinstrumenten en doelen zijn er met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag, mensenhandel, en huiselijk geweld?
 • Waar kom je deze thema’s tegen en waar spelen ze zich af?
 • Welke elementen leiden tot potentieel slachtofferschap?
 • Welke mogelijkheden zijn er om getraumatiseerde slachtoffers zo te ondersteunen dat hun trauma hun werk en privé niet meer beperkt?
 • Hoe wordt er op gemeenteniveau gestuurd?

Na afloop van dit executive programma

 • Kun je het governance model toepassen om gestructureerd afspraken te maken, doelen te formuleren en instrumenten in te zetten
 • Ben je beter bekend met de problematiek rondom deze groepen burgers
 • Ben je in staat om de ontwikkelingen binnen deze onderwerpen te duiden en aan te wenden voor het maken van beleid
 • Kun je sturen als beleidsmaker om de uitvoering van het beleid goed in de regio te organiseren
 • Heb je een netwerk van collega’s binnen andere regio’s en heb je een klankbord om je beleid te toetsen binnen dit netwerk

Voor wie

Beleidsmakers, bestuurders, beleidsonderzoekers, ambtenaren met een coördinerende functie en leidinggevenden binnen het sociaal domein die te maken hebben met het onderwerp van kwetsbare burgers in onafhankelijkheidssituaties.
 

Het programma

 • Module 1 | Introductie programma & governance model

  dr. Nienke Boesveldt en ir. Michiel van Hees

  Tijdens deze sessie wordt ingegaan op het governance model, dat als basis fungeert voor de rest van het executive programma. Ook wordt er ingezoomd op de beleidsdoelen voor elk specifieke groep: slachtoffers seksueel grensoverschrijdend gedrag, slachtoffers mensenhandel, slachtoffers huiselijk geweld, én de daders. Beleidstheorie wordt ingezet om het beeld van de doelgroep te schetsen.

 • Module 2 | Seksueel grensoverschrijdend gedrag

  Gastdocent: Ruth Schipper, programmaleider Seksualiteit bij Levvel

  Tijdens deze module komen vragen aan de orde als: waar kom je seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen? Welke voorzieningen zijn er? De landelijke ontwikkelingen op dit gebied worden geschetst, met specifiek aandacht voor o.a. hoe verantwoordelijkheid momenteel is georganiseerd. Ruth Schipper vertelt over de ontwikkelingen in het veld op het gebied van aanpak. 

 • Module 3 | Slachtoffers mensenhandel en prostitutie

  Gastdocent: Petra Bakker, manager bij HVO Querido

  Deze sessie verdiept zich in mensenhandel en prostitutie en hun slachtoffers. De landelijke ontwikkelingen, zoals de onderwerpen die momenteel spelen, worden besproken. Petra Bakker schetst daarnaast een beeld van de (huidige) aanpak en de verschillen voor minderjarigen en volwassenen.

 • Module 4 |Huiselijk geweld

  Gastdocent: Jolanda Vader, manager bij Blijf

  De vierde module vindt plaats op een gastlocatie: het Oranjehuis van Blijf groep, dat zich richt op slachtoffers van huiselijk geweld. Jolanda Vader vertelt over huiselijk geweld en de aanpak daarvan, o.a.in de vorm van Oranjehuizen.

 • Module 5 | Trauma en hechting

  De vijfde bijeenkomst richt zich op de gevolgen van mensenhandel, huiselijk geweld, en grensoverschrijdend gedrag. Vaak krijgen slachtoffers te maken met een trauma . De leidende vraag van deze seminar: welke mogelijkheden zijn er om slachtoffers zo te ondersteunen dat dit trauma geen beperking meer is in het functioneren, zowel qua werk als privé?

 • Module 6 | Samenhang in de regio en sturing

  Tijdens dit afsluitend college wordt teruggekeken op de afgelopen sessies met de vraag: Hoe zit dit in jouw regio? Gekeken wordt naar zowel de sturing als de beoogde resultaten.

Dit executive programma wordt begeleid door dr. Nienke Boesveldt en ir. Michiel van Hees.

Nienke is hoofdonderzoeker in het prospectief onderzoek naar Ambulantisering en Regionalisering van MO/BW cliënten in gemeenten, en heeft zelf 15 jaar bij gemeenten meegewerkt aan processen voor maatschappelijke opvang, dagbesteding en beschermd en begeleid wonen.

Michiel is al ruim 20 jaar actief binnen de zorg. Als adviseur binnen de GGZ, gehandicaptenzorg,  jeugdzorg, beschermd wonen en maatschappelijke opvang heeft hij zicht op vraagstukken uit de praktijk. Naast adviseur is hij medeoprichter van Traumacentrum Nederland en Raad van Toezicht bij centrum de Brouwerij.

Praktische informatie

 • Vrijdag 11 maart, 25 maart, 8 april,22 april, 13 mei en 3 juni 2022
 • 9.30-13.00
 • Kosten: € 2.795 (inclusief catering en diverse studiematerialen) . Alumni van AAGS/UvA Academy en leden van de AUV krijgen 10% korting. 
 • Afhankelijk van de Covid-19 maatregelen wordt de masterclass op locatie in Amsterdam of online gegeven
 • Gezien het interactieve en intensieve karakter van deze masterclass is er plaats voor maximaal 18 deelnemers.
 • Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam
Feiten & cijfers