Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Executive Programme

Succesvol innoveren in de Jeugdhulp

Opslaan in favorieten

Sociaal en technologisch ontwerpen voor de nieuwe generatie

In dit leernetwerk Succesvol innoveren in de jeugdhulp ga je met collega’s aan de slag met jouw eigen innovatievraagstuk. Dat kan een product, dienst of proces tot innovatie zijn. Door methodische verkenning van jouw vraagstuk vanuit een interdisciplinair perspectief, kom je tot nieuwe inzichten die jou en je praktijk verder brengen. Onze ambitie is dat je als deelnemer niet alleen een persoonlijke ontwikkeling doormaakt, maar deze ook direct weet te vertalen naar de praktijk van je organisatie. 

De jeugdhulp staat voor grote uitdagingen. Jongeren die een beroep doen op jeugdhulp, blijven steeds langer jeugdhulp ontvangen, zonder dat er betekenisvolle veranderingen plaatsvinden waardoor ze hun leven met minder professionele steun kunnen opbouwen. Keer op keer blijkt dan ook dat de beschikbare budgetten ontoereikend zijn. Een andere aanpak is nodig, waarin de jongere, ouders en naaste omgeving centraal komen te staan, een groter deel van de zorg door naast betrokkenen wordt verleend en waarin het potentieel van digitale technologie wordt benut.

Digitale technologie voedt veel van deze vernieuwingen, denk aan het gebruik van biometrische data, augmented-, virtual reality en online kanalen die in behandeling en andere contactmomenten hun waarde tonen. Het zijn uitvindingen die deels al worden gebruikt en helpen op een andere manier te denken over de toekomst van jeugdzorg. 

Met welke vragen gaan we aan de slag?

 • Hoe kan ik succesvol en gestructureerd de sociaal technologische innovatie in mijn praktijk aanpakken? 
 • Wat zijn de principes, werkwijzen en tools van agile science: client en ontwerpgericht innoveren in de jeugdhulp?
 • Welke digitale technologieën zijn voorhanden, en wat kunnen ze voor mij betekenen?
 • Hoe worden de digitale technologieën momenteel beoordeeld?
 • Wat zijn de ervaringen van collega’s met apps, data, VR en AR, online consults in concrete situaties?
 • Wat vraagt het van de organisatie om met digitale technologie te innoveren, deze in te bedden in de dagelijkse praktijk?

Na afloop van dit programma ben je in staat om:

 • Social design toe te passen op concrete innovatievraagstukken in de jeugdhulp
 • Inzicht in de mogelijkheden van digitale technologie binnen jeugdhulp
 • Te herkennen wat het succes van innovatieprocessen bepaalt, dan wel verhindert
 • Te bepalen hoe in praktisch onderzoek de effectiviteit van innovaties is vast te stellen
 • Innovatie in de jeugdhulp concreet beter, met meer enthousiasme en succes aan te pakken; de integratie van technologie in het hulpverleningsproces

Programma

Dag 1 - introductie en maatschappelijke urgentie van innovatie in de jeugdhulp

Dag 2 - hoe kan innovatie in de jeugdhulp er uit zien?

Dag 3 - hoe innoveer je ‘data-driven’?

Dag 4 - hoe innoveer je cliëntgericht?

Dag 5 - hoe ontwerp je een innovatieproces?

Dag 6 - hoe realiseer jij innovatie?

Dag 7 - afsluitende bijeenkomst: leeratelier

 

Praktijkvraagstuk

De rode draad in dit programma is het praktijkvraagstuk dat de deelnemer inbrengt. Dit kan een concrete innovatie zijn of een proces tot innovatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het willen implementeren van een virtual reality toepassing ter vervanging van een bestaande behandeling. Het gebruik willen maken van biofeedback in echtscheidingscasuïstiek. Of het willen vernieuwen van complete residentiële voorzieningen. Als deelnemer doorloop je aan de hand van jouw praktijkvraagstuk de stappen van het innovatieproces. Hierdoor ben je in staat om je innovatie te optimaliseren en dit in het vervolg zelf toe te passen. 

Dit programma wordt gegeven door: 

Dr. Levi van Dam  Programmaleider leernetwerk Succesvol innoveren in de jeugdhulp namens UvA Academy, Medeoprichter Garage2020 en JIM 

Prof. Dr. Arne Popma
Hoogleraar en hoofd van de afdeling kinder- & jeugdpsychiatrie van Amsterdam UMC, voorzitter afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, kinder- & jeugdpsychiater bij Levvel.

Per bijeenkomst wordt er een gastdocent uitgenodigd uit praktijk en of wetenschap.

Deze masterclass is geaccrediteerd door het Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG). 
 

Logo NIP
Logo NVO

Praktische informatie

 • Voorjaar 2022
 • Afhankelijk van de Covid-19 maatregelen wordt de masterclass op locatie in Amsterdam of online gegeven
 • Binnenkort bekend. Alumni van AAGS/UvA Academy en leden van de AUV krijgen 10% korting. Het combineren van kortingen is niet mogelijk 
 • Deze masterclass is geaccrediteerd door Accredatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG): K&J/OG herregistratie: 28 punten, K&J/OG opleiding - overige taken: 14 punten
 • Deelnemers ontvangen een waardevol certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

 

Heeft u vragen over dit programma? Neem gerust contact op met Esther Verhamme. 

E: e.verhamme@uva.nl
Whatsapp: 06 28759774

 

Dit programma is een samenwerking tussen UvA Academy en Garage 2020

Garage2020 gelooft in een samenleving waarin kinderen, jongeren, ouders en hun omgeving samen in staat zijn kansrijk op te groeien. We realiseren ons wel dat hiervoor nieuwe vormen van Jeugdhulp nodig zijn. Vormen die beter aansluiten bij de belevingswereld en meer oog hebben voor technologische mogelijkheden. We werken aan dit streven door oplossingen te ontwerpen voor concrete problemen die kinderen, jongeren, ouders en hun omgeving ervaren. Dat doen we in samenwerking met verschillende experts én met degene waarvoor de innovatie bedoeld is, zodat hun perspectief centraal staat. Op onze missie tot radicale innovatie van de jeugdhulp zijn we niet alleen. We doen het samen met een breed netwerk aan mensen die anders durven denken en doen om alle kinderen en jongeren een kansrijke start te bieden. Zo vormt Garage2020 een beweging waar we alle vernieuwers voor uitnodigen.

Feiten & cijfers
Vorm Kortlopend, incompany