Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
uva.nl

GGZ in het Sociaal Domein

Ontwikkeling en mogelijkheden tot beïnvloeding in de Geestelijke Gezondheidszorg

Welke positie heeft de GGZ in de huidige en toekomstige samenleving? Welke verschuivingen vinden er plaats en hoe anticipeer je op deze veranderingen? Welke ontwikkelingen hebben impact op de dagelijkse praktijk? 

In zeven bijeenkomsten gaan we dieper in op verschillende perspectieven, hoe het GGZ netwerk in elkaar zit en hoe het speelveld er uit ziet. Hierdoor wordt je je bewust van de ontwikkelingen en kijk je met een andere blik naar innovaties. Na afloop ben je je bewust van je invloed en weet je welke interventies je kunt inzetten om het geheel te verbeteren. 

Voor dit programma kan je STAP-budget aanvragen, in het inschrijfformulier vind je een veld dat je hiervoor kunt aanvinken. Wil je meer weten over STAP? Dan kun je op onze STAP-budget pagina terecht.  

Achtergrond

Binnen het sociaal domein vindt een duidelijke verschuiving plaats van de positie van de GGZ. Waar de focus eerder op klachtenreductie of interventies bij crisis lag, verschuift dit naar acceptatie van psychisch lijden. Dit heeft een sterke relatie met stigma en identiteit. Accepteren we de maakbaarheid binnen de samenleving of ligt de focus op meedoen, van betekenis zijn en verbinding maken met anderen?

Hoe kunnen we thema’s binnen de GGZ zoals de regionale samenwerking en de veranderingen in het aanbod beter plaatsen en begrijpen? En op welke manier kunnen we de ontwikkelingen, innovaties en sturing geven in de verschillende domeinen? 

In dit executive programma zullen we de ambitie ten aanzien van zelfmanagement, ontwikkeling in het sociale domein, regionale samenwerking, het betrekken van het netwerk, integraal werken, en psychische kwetsbaarheid met behulp van een wetenschappelijk model theoretisch duiden. We bespreken hoe de huidige GGZ in ingericht en welke vormen we tegenkomen. Het grootste vraagstuk ligt bij de verschuiving van het ‘waarom’. Daarnaast komen je praktijkvoorbeelden aan bod en is er ruimte voor het bespreken van je eigen  casuïstiek.

De opgedane kennis nemen we mee op werkbezoeken bij lokale initiatieven die de GGZ zorg inrichten op een manier die past bij de ontwikkelingen die gaande zijn. Daarnaast zijn er gastdocenten die verdieping brengen omtrent de verschillende thema’s. De laatste bijeenkomst geeft een beeld van de mogelijk maatschappelijke effecten en hoe daarop te sturen. Ook wordt de samenhang met andere ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein besproken zoals wonen, armoede en publieke gezondheid.

Een must voor iedere beleidsmedewerker in het Sociaal Domein: Het executive programma 'GGZ in het Sociaal Domein' van de UvA. Rutger Kuipers, gemeente Heerenveen

Programma

Dag 1 – Ontwikkeling GGZ in het sociaal domein | Aanleiding en ambitie

Dag 2 – Structuur en management | Regionale samenwerking

Dag 3 – Kwaliteit van de output (op locatie: in een huis van de wijk) | Voorzieningen in de regio | Eenvoudige vragen binnen de GGZ (POH en basis GGZ)

Dag 4 – Kwaliteit van de output (op locatie: bij een High Intensive Care) | Voorzieningen in de regio | Curatieve GGZ 

Dag 5 – Kwaliteit van de output (op locatie: in een Caring Community) | Voorzieningen in de regio | Chronisch GGZ

Dag 6 – Kwaliteit van de output (op locatie: forensische setting / politie / AcVZ | Voorzieningen in de regio | Moeilijk verstaanbaar gedrag -> Forensische GGZ en Verward gedrag

Dag 7 – Kwaliteit van de outcomes | Sturen en maatschappelijke effecten

Voor een uitgebreide beschrijving van het programma en de thema's die behandeld worden, vraag de brochure aan.

Voor wie is dit programma bedoeld?

Dit executive programma is voor beleidsmakers in het sociale domein, woningcorporaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, politie en GGZ.

Na afloop van dit programma:
 

Door de GGZ vanuit verschillende perspectieven te benaderen word je je bewust van hoe het netwerk in elkaar zit. Welke partijen zijn hiermee gemoeid, wat is het speelveld? 

Met deze kennis ben je je bewust van de ontwikkelingen en kijk je met een andere blik naar innovaties. Zo wordt duidelijk welke invloed je hebt en welke interventies je in kunt zetten om het geheel te verbeteren.

Na afloop:

 • Ben je op de hoogte van de inhoudelijke ontwikkelingen.
 • Weet je met welke partijen je om tafel moet om tot goede afspraken te komen.
 • Is je rol als gesprekspartner versterkt.
 • Heb je meer zicht op mogelijkheden rondom justitie en forensische GGZ zorg.
 • Ben je beter in staat om beleid te maken vanuit de inhoud.
 • Kun je kijken voorbij het stigma rondom psychische kwetsbaarheid en verwarde personen.

Dit programma wordt gegeven door:

Dr. N.F. Nienke Boesveldt
Docent en Onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, tevens coördinator van dit programma.
Dr. Boesveldt is hoofdonderzoeker in het prospectief onderzoek naar Ambulantisering en Regionalisering van MO/BW cliënten in gemeenten, en heeft zelf 15 jaar bij gemeenten meegewerkt aan processen voor maatschappelijke opvang, dagbesteding en beschermd en begeleid wonen.

Ir. Michiel van Hees
Directeur CQ Procesmanagement en lid Raad van Toezicht bij Stichting De Brouwerij.
Ir. Van Hees is al 20 jaar actief binnen de zorg. Met ervaring binnen GGZ, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, beschermd wonen en maatschappelijke opvang heeft hij zicht op de vraagstukken uit de praktijk. Als adviseur maakt hij verbinding tussen de inhoud van zorg en bekostiging, logistiek en organisatie met als doel: zinvolle, zichtbare en kosteneffectieve zorg. Zodat iedereen naar mogelijkheid mee kan doen in de maatschappij.

Gastdocenten:
Tom van Mierlo, Machteld Ploeg, Flora de Groot, Martijn Kole/ Ton Verspoor en Jules Tielens

 

Praktische informatie

 • 29 september, 13 oktober, 3 november, 17 november, 1 december, 15 december, 12 januari 2023
 • Naast de bijeenkomsten dienen de deelnemers rekening te houden met een voorbereidingstijd van enkele uren (maximaal 4 per maand).
 • € 3.195. Leden van de AUV en alumni AAGS/ UvA Academy ontvangen 10% korting. Het combineren van kortingen is niet mogelijk
 • Locatie: Amsterdam
 • Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam
 • Gezien het intensieve en interactieve karakter van dit programma is er plaats voor maximaal 18 deelnemers

Heb je vragen over dit programma?

Neem gerust contact op met Esther Verhamme. Of download de brochure voor het uitgebreide programma.

E: e.verhamme@uva.nl, M: 0628759774.

UvA Academy 

De UvA Academy biedt opleidingen voor professionals op het gebied van Maatschappij en Gedrag. We maken wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. De opgedane kennis is toepasbaar in je dagelijkse praktijk. Meer weten over ons en ons aanbod? Lees verder

Feiten & cijfers
Vorm Deeltijd, kortlopend, incompany
Voertaal Nederlands
Start Januari