Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
uva.nl

De Duurzame Stad Masterclass

Klimaatverandering, duurzame energievoorziening, grondstoffenschaarste, de transitie naar een circulaire economie en een toenemende aandacht voor gezondheid en welzijn. We kunnen deze onderwerpen niet los zien van stedelijke ontwikkeling. Het zijn stuk voor stuk aan duurzaamheid gerelateerde opgaven die de komende jaren op de stad afkomen. Daarbij groeit niet alleen de aandacht voor hoe we deze verschillende aspecten inhoudelijk en beleidsmatig in moeten vullen, maar ook hoe ze tegenover elkaar af te wegen en te integreren ten behoeve van de duurzame stad.

Dit programma is samengesteld en wordt begeleid door:

dr. Bas van de Griendt

 

dr. Bas van de Griendt
Is oprichter en eigenaar van Stratego Advies, adviesbureau voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving, een onderwerp waarover hij ook regelmatig publiceert. Bas is docent bij verschillende beroepsopleidingen voor de vastgoedsector, waaronder die van NEPROM, ASRE en NRP Academy. Als docent is Bas reeds verbonden aan UvA Academy in het programma Toekomst van de Stad.

dr. Mendel Giezen

 

dr. Mendel Giezen 
Is universitair docent Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Infrastructuur. In zijn onderzoek en onderwijs houdt Mendel zich bezig met klimaatadaptieve en circulaire planningsprocessen, het opschalen van de energietransitie, groen in de stad en het gebruik van nieuwe technologieën voor het analyseren en sturen van stedelijke ontwikkeling. Mendel is tevens de academic director van de summer school Planning the Circular City, coördinator van de minor Duurzaamheid en kernlid van het Centre for Sustainable Development Studies.

Het programma bestaat uit een serie van in totaal 7 modules van ieder één dagdeel. Iedere bijeenkomst bestaat uit twee blokken van ieder één gastdocent uit de praktijk en/of wetenschap.

Uitgangspunt daarbij is een brede, integrale benadering van duurzaamheid. Dat betekent niet alleen fysieke aspecten, techniek en innovatie, maar evenzeer aandacht voor de sociale kant van duurzame stedelijke ontwikkeling. Om die met elkaar te verbinden krijgen de deelnemers verschillende praktische hulpmiddelen aangereikt.

Gestreefd wordt steeds naar een zeer praktische invulling en vooral een hoge mate van interactie. Daarbij is er volop ruimte voor discussie, vragen en eigen inbreng van deelnemers. Het is immers geen cursus, maar een serie masterclasses. Daarbij leren deelnemers niet alleen van de (gast)docenten, maar evenzeer van elkaar.

Module 1 - De opgaven voor de stad en de Duurzaamheidsagenda voor de stad van de toekomst
Met Bas van de Griendt, Mendel Giezen en prof. dr. Edwin Buitelaar. Edwin is bijzonder hoogleraar Land and Real Estate Development aan de Universiteit Utrecht en bestudeert o.a. hoe verstedelijking zich voltrekt. Bovendien is Edwin verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en is hij o.a. auteur van Stad van de Toekomst en het recent verschenen boek Neighbourhoods for the Future, a plea for a social and ecological Urbanism.

Module 2 - De energieopgave voor de gebouwde omgeving
Met Boris Hocks (POSAD & Generation Energy), auteur van o.a.het boek Klimaat Energie Ruimte
en prof. dr. ir. Andy van den Dobbelsteen (TU Delft), hoogleraar Climate Design & Sustainability en auteur van o.a. het boek Architectuur als klimaatmachine.

Module 3 - Grondstoffen en materialen en transitie naar een circulaire economie
Met Mendel Giezen en Gerard Roemers, senior consultant en teamleider steden bij Metabolic. Gerard is specialiseerd in analyse van het stedelijke en regionale metabolisme en de ontwikkeling van strategieën om steden en regio’s te transformeren naar een circulaire en duurzame staat.

Module 4 - De klimaatadaptieve en natuurinclusieve stad
Met Hiltrud Pötz (Atelier GroenBlauw), auteur van diverse boeken over klimaatadaptatie en natuur-inclusief bouwen, waaronder Groenblauwe netwerken: handleiding voor veerkrachtige steden
en Jeroen Kluck, lector Water in en om de Stad aan de Hogeschool van Amsterdam en expert Urban Water Managament bij Tauw.

Module 5 - Sociale duurzaamheid, Gezondheid & Welzijn
Met een bijdrage vanuit het Centre for Urban Mental Health Group van de UvA, die onder leiding staat van prof. Claudi Bockting (AMC) en Sander van der Ham, stadspsycholoog en projectleider in participatie- en co- creatieprojecten bij STIPO en het Thuismakerscollectief, auteur van het boek Buurten samen bouwen.

Module 6 - Samenwerken en veranderen, Governance & Transitional Configuration
Met prof. dr. John Grin en Theo de Bruijn. John is één van de grondleggers van het transitiedenken in Nederland en ontwikkelde een in de praktijk beproefde methode voor het ontwerpen van effectieve en maatschappelijke legitieme transitiestrategieën o.a. voor energie en kringlooplandbouw. Theo de Bruijn is lector Saxion Hogeschool en directeur IAA Architecten Stedenbouw en Landschap. Als bestuurskundige is hij gespecialiseerd in samenwerkingsprocessen tussen publieke, semi-publieke en private organisaties, vooral op het gebied van stedelijke ontwikkeling en duurzaamheid.

Module 7 - Excursie: Duurzame stedelijke ontwikkeling in de praktijk
Met vertegenwoordigers van gebiedsontwikkelaar AM en de gemeente Amsterdam. AM transformeert de voormalige Bijlmerbajes tot een gecombineerd en duurzaam woon- en werkgebied. Alle eerder in deze masterclasses behandelde aspecten van duurzaamheid (technisch én sociaal) komen daar samen in één project.
 

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor ervaren professionals van publieke en private partijen die betrokken (willen) zijn bij de stedelijke ontwikkeling en/of duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Beoogde deelnemers zijn o.a. beleidsmakers, planologen, stedenbouwkundigen, landschapskundigen van ministeries, provincies en gemeenten, adviseurs op het gebied van ruimtelijk ontwikkeling en beleid en vastgoedprofessionals werkzaam bij woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Het programma is bovendien bedoeld voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en toezichthouders die behoefte hebben aan verdieping.

Dit programma helpt je om je kennis en begrip van de verschillende aspecten zoals hierboven beschreven te verdiepen en deze met elkaar te verbinden. Om zo tot een integrale duurzame ontwikkeling van de stad te komen.

Praktische informatie

  • 24 maart, 31 maart, 7 april, 14 april, 21 april, 12 mei en 19 mei (excursie) 2022
  • 9.00 - 13.00 uur
  • € 2.950 (inclusief catering en diverse digitale studiematerialen). Alumni van UvA Academy/AAGS en leden van de AUV krijgen 10% korting. Het cursusgeld is vrijgesteld van btw.
  • Gezien het interactieve en intensieve karakter van deze masterclass is er plaats voor maximaal 18 deelnemers.
  • De exacte locaties in Amsterdam worden nader bepaald.
  • Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam.
  • De masterclass heeft mogelijk één module in het Engels.

Vragen?
Heb je vragen over dit programma? Neem gerust contact op met Maartje Luinenburg. Of download de brochure voor het uitgebreide programma.

E: m.l.luinenburg@uva.nl, M: 06 41508690.

Feiten & cijfers
Vorm Deeltijd, kortlopend, incompany
Voertaal Nederlands
Start Maart