Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
uva.nl

Collegereeks Duurzaamheid in Perspectief

Vergelijk

Duurzame transformatie in de praktijk vraagt om verandering van perspectief en skills.

De snelheid waarbij organisaties kunnen veranderen richting circulaire manier van denken, werken en handelen hangt sterk af van de kennis en vaardigheden van de professionals die deze verandering proberen te implementeren. In Nederland bevinden de meeste organisaties zich nog in de vroege fasen van transitie naar duurzaamheid.

Werkt jouw organisatie al aan een duurzame bedrijfsvoering en duurzame impact op de maatschappij? Wil jij jouw eigen rol hierin vergroten en een bijdrage leveren om de duurzaamheidsambities van jouw organisatie te versterken en te bestendigen? Dan is deelname aan de collegereeks Duurzaamheid in Perspectief een goede eerste zet.

Tijdens een 6-delige collegereeks van de UvA Academy bieden toonaangevende academici vanuit diverse disciplines essentiële en state-of-the-art inzichten in hoe organisaties effectiever kunnen verduurzamen.

In 6 bijeenkomsten van ieder maximaal drie uur krijg je antwoord op vragen als: Hoe zet je je collega’s en of klanten aan tot duurzame verandering? Hoe beïnvloed je gewenst gedrag en welke interventies zijn hier het meest geschikt voor? Verder gaan we in op hoe je je een duurzaam eco-systeem met stakeholders vormgeeft en bieden we je inzicht in de meest actuele wetgeving- en financiering van duurzaamheid. Maar ook het gedrag van uw klanten of afnemers komen aan bod. Verder vergeten we de rol die nieuwe technologie hierin speelt zeker niet. Kortom een brede en actuele blik op duurzaamheid. Kort, krachtig en toch compleet.

Na afloop van deze reeks:

  • Heb je inspiratie opgedaan voor het leiding nemen aan duurzaamheidsambities
  • Leer je na te denken over de betekenis van duurzaamheid voor jouw organisatie
  • Heb je handvatten om verder vorm te geven aan de duurzaamheidsambities van jouw organisatie vanuit een brede bedrijfskundige blik
  • Ben je in staat om een perspectief op duurzaamheid beter vorm te geven
  • Heb je een netwerk opgebouwd van gelijkgestemden en is er ruimte om kennis te delen tijdens de interactieve colleges

Voor wie?

Je bent als manager binnen je bedrijf verantwoordelijk of medeverantwoordelijk voor strategie, beleid en/of implementatie van MVO en Duurzaamheid. Te denken valt aan o.a.: Managers CSR, Manager Duurzaamheid, Adviseur Strategie, Directeur/Eigenaar, Hoofd Communicatie/Marketing.

Opzet

We hebben een selectie gemaakt van de laatste wetenschappelijke inzichten vanuit de geschiedenis, psychologie, communicatiewetenschappen, marketing, strategie, juridisch en technologie. Deze reeks komt mede tot stand door: UvA Green Campus/ UvA Academy/ SustainLab/ Matrix One en de samenwerkende faculteiten. 


2 november 2023 | College 1: De klimaatcrisis; het narratief en de lessen

Tijdens dit openingscollege gaan we op zoek naar de wortels van de klimaatcrisis, de verhalen die we erover vertellen en de lessen die we daaruit kunnen trekken. Wat betekent het om in het anthropoceen te leven? Hoe heeft het zover kunnen komen? En hoe komen we uit de crisis?

Dr. Peter van Dam is Universitair Docent geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en coördinator van de onderzoeksmaster geschiedenis. Hij is gefascineerd door de vraag hoe mensen hun zorgen en wensen vertalen naar maatschappelijk engagement. In zijn huidige onderzoek peilt hij de vervlochten geschiedenis van duurzaamheid. Hij coördineert de onderzoeksgroep 'Environment & Society: contestation & governance', die analyseert hoe mensen dachten, actievoerden en onderhandelden over milieu en klimaat.

9 november 2023 | College 2: Marketing & Duurzaamheid

Als bedrijf kun je tegenwoordig niet meer om het thema duurzaamheid heen, of het nu ‘People Planet Profit’, ‘Sustainability’, of ‘Sociale Verantwoordelijkheid’ wordt genoemd. Tijdens dit college vertalen we recent en invloedrijk onderzoek op het gebied van marketing en consumentengedrag,. Wat kunnen we leren van dit onderzoek en wat is de impact op consumentengedrag en marketingstrategie? We gaan concreet in op uitdagingen voor bedrijven en hoe ze daarop kunnen reageren, vanuit het perspectief van het bedrijf én van de consument.

Prof. Dr. Willemijn van Dolen is hoogleraar Marketing aan de Amsterdam Business School. Zij studeerde Psychologie, promoveerde in Marketing, en was twee jaar gastonderzoeker aan de Haas School of Business, Berkeley. Haar interesses omvatten responsible marketing en consumentengedrag. Ze is lid van verschillende raden van toezicht en is regelmatig in de media als marketing-expert

16 november 2023 | College 3: De stad, ongelijkheid en klimaatverandering 

De stad is een cruciale arena waarin bewoners, bedrijven en overheden een essentiële rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Ze kunnen bijdragen aan het verminderen van emissies door duurzame keuzes te maken en kunnen helpen bij het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Hierbij is het belangrijk om speciale aandacht te besteden aan ongelijkheden, omdat zowel de gevolgen als de mogelijkheden tot aanpassing ongelijk verdeeld zijn. Bewoners kunnen samenwerken met lokale overheden en organisaties om oplossingen op maat te vinden die rekening houden met de behoeften van kwetsbare gemeenschappen. Dit kan variëren van het verduurzamen van woningen in achtergestelde wijken tot het creëren van groene banen en economische kansen. Door bewoners actief te betrekken en ongelijkheden aan te pakken, kan de stad een inclusieve en veerkrachtige toekomst creëren voor alle gemeenschappen, ongeacht hun sociaaleconomische status. Planologie en ruimtelijke ordening speelt hierbij een cruciale rol die we in dit college nader belichten aan de hand van lopend onderzoek.

Dr. Mendel Giezen is universitair hoofddocent Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Infrastructuur. Hij is de onderwijsdirecteur van de BSc en MSc opleidingen in Sociale Geografie en Planologie. Tevens is hij co-directeur van de Centre for Sustainable Development Studies. Hij is betrokken bij nationale en internationale onderzoeken naar de energietransitie en armoede, milieurechtvaardigheid, en veerkrachtige steden waarin het samenwerken met burgers en overheden centraal staat. 

23 november 2023 | College 4: Duurzaamheidsstrategie vanuit stakeholdersperspectief 

Tijdens dit college bekijken we de duurzaamheidsstrategie vanuit de stakeholdersperspectief. We staan stil bij de belangen van investeerders, medewerkers, leveranciers en klanten. We verkennen de dillema’s en de betekenis voor organisaties. Ook gaan we dieper in op relevante regelgeving, met name de nieuwe transparantiewetgeving, CSRD. We onderzoeken hoe de interne en externe krachten benut kunnen worden voor een ambitieuze en duurzame strategie. 

Martin de Jong is al 2 decennia als MVO-manager en duurzaamheidsprofessional actief. Martin is de oprichter van Empact, Impact consultancy. Hij houdt zich als consultant voornamelijk bezig met vraagstukken rondom strategie en de executie hiervan. Daarnaast is Martin ook een part-time docent aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan de ESG-Academy. Ook publiceert Martin regelmatig over MVO en duurzaamheid. Hij gelooft in samenwerking en partnerships en zijn persoonlijke credo is dan ook: “Yes, together we can”.

30 november 2023 | College 5: Juridische persepctieven op Duurzaamheid: de internationale context 

Hoe organisaties vorm geven aan duurzame transformatie wordt in belangrijke mate bepaald door internationale juridische ontwikkelingen. Internationale afspraken (in de EU en op mondiaal niveau) zijn mede-bepalend voor doelstellingen en verplichtingen van organisaties op het gebied van klimaat, energietransitie, plastic, voedsel en andere dimensies van duurzaamheid. Met het oog op reputatie, verwachtingen van consumenten, anticiperen op komende regelgeving, doen organisaties er goed aan om hun transformatie-pad af te stemmen op de internationale juridische context. Dit vraagt aandacht voor de gelaagde rechtsorde en transnationale verbanden. De juridische vraagstukken die deze brede blik opwerpt, zijn behalve maatschappelijk relevant ook intellectueel uitdagend, vooral ook in het licht van de grote veranderingen in de internationale samenleving (zoals de positie van China en toegang tot schaarse grondstoffen). Er zijn grote veranderingen nodig, waarbij het recht vaak op nieuwe manieren geïnterpreteerd en ingezet moet worden.’  

Prof. mr. André Nollkaemper is decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1998 is hij  hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Tussen 2010 en 2020 was hij extern juridisch adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken. Hij is auteur van tal van publicaties op het gebied internationaal duurzaamheidsrecht, en is lid van het prestigieuze Institut de Droit International, dat zich onder meer bezig houdt met de verplichtingen van staten tot de bescherming van het mondiale milieu.

7 december 2023 | College 6: Een blik op de toekomst – technologie & duurzaamheid

Een van de grootste uitdagingen voor de mensheid in de 21e eeuw is het behalen van de doelstellingen van het akkoord van Parijs, namelijk het beperken van de opwarming van de aarde tot minder dan 2˚C. Om dit mogelijk te maken moet ons energiesysteem volledig op de schop en moeten we een transitie doormaken die leidt tot CO2-neutraliteit in 2050 en negatieve CO2-uitstoot na 2050. Om deze doelen te behalen dienen we tevens de transitie van onze huidige lineaire economie naar een circulaire economie te bewerkstelligen, zodat niet alleen ons energiesysteem, maar ook het materialengebruik in het algemeen sterk verduurzaamd wordt. Tijdens dit college krijgt u inzicht in de complexiteit van de energie- en materialentransitie en krijgt u inzage in de technologische ontwikkelingen die ons daarmee gaan helpen.

Dr.Chris Slootweg is associate professor duurzame chemie aan de Universiteit van Amsterdam. in 2019 heeft Chris het concept Circulaire Chemie geïntroduceerd om te benadrukken dat duurzame, circulaire chemie essentieel is om een duurzame samenleving te creëren. Het ultieme doel van zijn onderzoek is om moleculair ontwerp te combineren met de impact van onze huidige producten op het milieu, gericht op 'safe by design' (geen persistente, bioaccumulerende en toxische verbindingen) en ontwerp voor hergebruik, terugwinning en recycling (circulaire chemie). Chris is mede-oprichter en wetenschappelijk adviseur van SusPhos BV, een baanbrekend bedrijf dat zich richt op het upcyclen van fosfaatrijke afvalstromen om hoogwaardige alternatieven te genereren ter vervanging van de huidige fossiele producten.

Praktische informatie
Data & tijden

Zes bijeenkomsten op donderdagen van 15.30 uur tot 19.30 uur inclusief een half uur pauze waarin een lichte maaltijd wordt aangeboden. 

Locatie

Matrix One - Science Park 301, 1098 XH Amsterdam

Aantal deelnemers

Maximaal aantal deelnemers is 25.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam. 

Kosten

Reguliere prijs – 2.295, - euro voor 6 sessies, inclusief een lichte snack en certificaat. Alumni van de UvA ontvangen 10% korting. 

Contact 

Voor vragen neemt u contact op met:

Diederik Slob, Business Development Manager, UvA Academy
+31 (0) 6 13034759
d.j.h.slob@uva.nl

Feiten & cijfers
Vorm
Kortlopend
Voertaal
Nederlands
Start
November
Locatie
Science Park