Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Executive Programme

Masterclass Beleidsonderzoek voor Nieuwe Tijden

Opslaan in favorieten

Inzichten en tools voor effectief onderzoek

Met beleid te werk gaan is een uitdaging naarmate er meer onzekerheid is, bijvoorbeeld door gebrek aan kennis of een snel veranderende, complexe beleidsomgeving. De noodzakelijke energietransitie, de doorwerking van ICT-ontwikkelingen op de samenleving en de recente en plotselinge impact van het COVID19-virus zijn voorbeelden van ontwikkelingen die laten zien dat de beleidsonzekerheid momenteel groot is en zich voordoet op vele terreinen. 

Dit programma helpt bij het adequaat inzetten van onderzoek voor het verbeteren van beleid/strategie of het presteren van een project of organisatie in een complexe omgeving die voortdurend in verandering is.

In deze Masterclass bespreken we hoe beleidsonderzoek (waar beleidsevaluatie een onderdeel van is) een rol kan spelen in het tot stand brengen van beter beleid. Dit doen we langs twee invalshoeken. Ten eerste gaan we in op hoe beleidsonderzoek kan helpen beter zicht en grip te krijgen op een beleidsomgeving die dynamischer en kritischer is. En hoe beleid geformuleerd en geïmplementeerd kan worden in een dergelijke ambigue omgeving. Ten tweede door van relatief nieuwe ontwikkelingen binnen het beleidsonderzoek te laten zien wat ze kunnen.

Deze onderwerpen komen onder andere aan de orde tijdens de masterclass:

 • Wat is de actuele functie van beleidsonderzoek in de huidige samenleving?
 • Hoe maak je beleidsonderzoek bruikbaar bij beleidsontwikkeling, implementatie en evaluatie? Hoe ga je om met uitdagingen?
 • Welke benaderingen van beleid zijn er en wat betekenen die voor de opzet van beleidsonderzoek en de rol van de onderzoeker?
 • Wat heb ik aan een beleidstheorie en hoe kan deze optimaal worden gebruikt?
 • Wat zijn onderzoekstechnieken die tussen een kwantitatieve en kwalitatieve aanpak in liggen en wat voegen die toe?
 • Wat heb ik aan big data; wanneer en waarvoor zijn ze wel en niet nuttig?
  Welke onderzoeksmethoden kan ik inzetten om de afstand tussen burgers, zorgcliënten, werkzoekenden en beleid te overbruggen?
Voor wie

Dit programma is voor: Onderzoekers, bestuurskundigen of adviseurs die kennis willen opdoen van nieuwe ontwikkelingen en tools in hun vakgebied. Beleidsmakers, beleidsuitvoerders en toezichthouders. Wil je je kennis van beleidsonderzoek vergroten of onderzoek van derden beter willen kunnen begrijpen en beoordelen? Dan geeft deze masterclass je de tools en kennis om dit te doen.

Docenten

De masterclass wordt georganiseerd en geleid door dr. Jos Mevissen. Hij heeft als voormalig mede-oprichter van Regioplan Beleidsonderzoek meer dan 35 jaar ervaring met beleidsonderzoek en is momenteel onder andere zelfstandig adviseur voor beleidsonderzoek en redactievoorzitter van het open access e-journal BeleidsonderzoekOnline.

Modules van het programma worden verzorgd door zeer ervaren sprekers uit wetenschap, beleidsonderzoek en beleid.

Programma

 • Module 1 | Inleiding programma

  Inleiding op het programma: pragmatisch beleidsonderzoek in veranderende tijden en veranderend beleidsonderzoek in pragmatische tijden

  Dr. Jos Mevissen en Prof. Dr. Hans Boutellier, VU

  In de eerste module maken we kennis met elkaar en wordt het programma van de masterclass inhoudelijk toegelicht. Daarnaast bespreken we de individuele leerdoelen en specifieke wensen en behoeften m.b.t. de masterclass.
  Hans Boutellier zal in een algemene inleiding op de masterclass de rol van beleidsonderzoek in de huidige samenleving bespreken.

  Deze eerste module gaat over de maatschappelijke context en rol van actueel beleidsonderzoek - zij geeft veel stof tot nadenken op basis van goed geïnformeerde interactie.

 • Module 3 | Nut en noodzaak van open en big data voor beleid

  Drs. Ing. Lucien Vermeer, ICTU/Ministerie van BZK en Prof. Dr. Frans Leeuw, emeritus Universiteit van Maastricht

  Vertrekpunt voor de bijdrage van Lucien Vermeer is dat binnen de overheid de afgelopen jaren de behoefte groeit om data-gedreven te werken, op basis van open data en big data.

  Frans Leeuw bespreekt ten eerste met een aantal voorbeelden wat het nut en de relevantie van Big Data/Artificial Intelligence (AI) zijn voor beleidsonderzoek.

 • Module 4 | Hoe een brug slaan tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek

  Dr. Valérie Pattyn, RUL en Dr. M. Witvliet, Regioplan Beleidsonderzoek

  In de zoektocht naar geschikte methoden voor beleidsonderzoek doen zich regelmatig dilemma’s voor. Hoe ga je bijvoorbeeld om met effectiviteitsvraagstukken als er geen kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn? Wat zet je in als de steekproef klein is of een experimentele opzet niet mogelijk is? En wat kun je voor conclusies trekken op basis van kwalitatieve informatie? In deze module gaan we aan de hand van deze en andere dilemma’s in op de meerwaarde van het combineren van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. We bespreken verschillende invalshoeken die het onderscheid tussen kwalitatief-kwantitatief in een ander perspectief kunnen plaatsen.

 • Module 5 | Responsieve en Participatieve Evaluatie

  Prof dr. Tineke Abma, AmsterdamUMC en Leyden Academy on Vitality and Ageing

  Participatieve en responsieve evaluatie streven ernaar democratisch, inclusief én impactvol te zijn. Participatieve onderzoekers betrekken burgers en andere stakeholders om in co-creatie kennis te ontwikkelen voor praktijkverbetering en sociale verandering. In dit interactieve college presenteert Tineke Abma de theorie en de onderliggende normatieve idealen waarop participatieve benaderingen zijn gebaseerd. Voorbeelden uit onderzoek op het gebied van gezondheid en sociaal welzijn komen aan bod.

 • Module 6 | Reflexieve Monitoring voor Systeemverandering

  Dr. Barbara van Mierlo, Wageningen University and Research

  In deze module presenteert Barbara van Mierlo een visie op complexe beleidsproblemen in het licht waarvan we bekende en nieuwe vormen van monitoring en evaluatie zullen bespreken. Daarop volgt een presentatie van reflexieve monitoring en enkele concrete methoden daarvan. Tot slot, bespreken we het nut van en de (on)mogelijkheden voor deze methoden aan de hand van cases van de deelnemers. 

 • Module 7 | Van Beleid naar Onderzoek naar Beleid, de rol van kennis in de politieke arena

  Bezoek aan de Tweede Kamer (zo mogelijk met een rondleiding en/of het bijwonen van een mondeling Vragenuur) met aansluitend een lezing van drs. Jeroen Kerseboom, hoofd Dienst Analyse en Onderzoek Tweede Kamer:

  “Adviezen, ongeacht door wie ze worden verstrekt, worden deugdelijk als de heerser bekwaam is, niet de heerser bekwaam als de adviezen deugdelijk” (Machiavelli)
  En dan, na enige maanden hard werken, is je onderzoek gepubliceerd en staat het mogelijk op de agenda van de Tweede Kamer. Wat maakt een onderzoek bruikbaar voor de politiek? En wat betekent dat voor de doorwerking ervan? En hoe zou je daar, als je dat wilt, op kunnen sturen?
  Na een korte introductie van de Tweede Kamer als informatieverwerkend systeem, en een beschouwing over waarin politiek als beroep verschilt van beleidsonderzoek als beroep, wordt aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk van de Kamer besproken hoe onderzoek en politiek en het politieke zich tot elkaar verhouden. En we bespreken met elkaar hoe daar mee om te gaan.

Erg interessante masterclass met een actuele verdieping op de brede praktijk van beleidsonderzoek. Geert Beckers, beleidsadviseur bij UWV-SMZ

Praktische informatie

 • 23 november, 30 november, 7 december, 14 december 2021, 11 januari, 18 januari en 25 januari 2022
 • 14.00 tot 19.00 uur (inclusief catering).
 • € 2.795 Leden van de AUV (alumnivereniging UvA en alumni AAGS/ UvA Academy) ontvangen 10% korting. 
 • Locatie: Amsterdam
 • Gezien het interactieve en intensieve karakter van deze masterclass is er plaats voor maximaal 20 deelnemers.
 • Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam

Heb je vragen over dit programma?
Neem gerust contact op met Maartje Luinenburg. Of vraag de brochure aan voor het uitgebreide programma.

E: m.l.luinenburg@uva.nl, M: 06 41508690

Feiten & cijfers
Vorm Kortlopend
Start November