Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Contentmarketing is de hypefase voorbij. Dat klinkt als een dissatisfier, maar het tegendeel is waar. Contentmarketing is uitgegroeid tot een volwassen vakgebied, dat niet meer is weg te denken uit onze markt en maatschappij. Sterker, naarmate mensen de reclameboodschap van short copy in haar interruptieve en overredende kracht meer voelen als verstorend of ongewenst, groeit het belang van de multimediale lange lijn van contentmarketing. Zeker waar moderne technieken ons steeds meer behulpzaam zijn in succesvolle een-op-een communicatie.

Detail Summary
Datum 25 september 2019
Tijd 16:00 - 19:00
Centraal Station en IJ

Reden voor Henk Jacobs (Gasunie), Andries van Oers (Forty7) en Ed Peelen (Universiteit van Amsterdam) om een boek te schrijven over deze nieuwe fase: het opschalen van contentmarketing!

Contentmarketing draaide eerder vooral om het op ambachtelijke en creatieve wijze maken van content. Nu zien we meer en meer dat in snel tempo content wordt gemaakt met een sterke focus op het vergroten van de conversie. In het vak toetst de klant ons steeds vaker op het realiseren van meetbare doelstellingen. En blijft het een uitdaging de competenties van het eigen mediabedrijf tot het gewenste niveau te ontwikkelen en de contentmarketing organisatorisch in te bedden in de hele marketing-, sales- en serviceorganisatie. Na jaren van spel gaat het vandaag de dag ook nadrukkelijk om de knikkers. Dit maakt het vak moeilijker, strategischer, meetbaarder, maar bovenal ook elke dag spannender.

In het boek trekken wij vanuit het heden enkele opvallende lijnen door naar de verwachte toekomst van contentmarketing, waarbij ontwikkelingen aan de orde komen als automated journalismconversational chatbots en interactive storytelling. Niet zozeer vanuit een fascinatie voor digitale innovaties of gadgets, maar puur vanuit de ontwikkelingen en disrupties die zich vandaag al nadrukkelijk aandienen. We leggen uit hoe we organisatorische uitdagingen kunnen oppakken, hoe we de accountability van contentmarketing kunnen optimaliseren en de competenties van het eigen mediabedrijf kunnen uitbouwen.

Tijdens de boeklancering geven auteurs Henk Jacobs (Gasunie), Andries van Oers (Forty7) en Ed Peelen (Universiteit van Amsterdam) presentaties over:

  • Scaling Up Content Marketing: de ontwikkelingsrichting van het vak
  • Resultaat boeken met inbound contentmarketing
  • Case: Contentmarketing bij de Nederlandse Gasunie

Na afloop krijg je het boek en is er een borrel!

Dit boek is een initiatief van de Leerstoel Contentmarketing van de Universiteit van Amsterdam en is in hoge mate gevoed door de hierbij aangesloten contentmarketingbureaus, de studenten contentmarketing en de professionals die deelnemen aan de periodieke masterclasses contentmarketing van de universiteit en de leerstoel.

Deze bijzondere mix van theorie en praktijk geeft dit boek een nadrukkelijk andere positie dan de puur praktische of juist zeer theoretische vakpublicaties. Wij denken dat de symbiose vantheorie en praktijk dit boek aantrekkelijk maakt voor alle geïnteresseerden in contentmarketing, van student tot professional.

Onze speciale dank gaat uit naar Sander Stallinga van Next Fields voor zijn actieve meedenken en de interessante praktijkcases. Ook bedanken wij Carmine (CJ) Abate van Forty7 voor zijn actieve meedenken, vertaalwerk en toetsing aan de marktsituatie in de VS.

Ten slotte het volgende: een boek is nooit af. Wij zijn dan ook van plan om op regelmatige basis digitale updates uit te brengen. Wil jij die ontvangen of heb jij goede suggesties? Mail het ons op info@leerstoelcontentmarketing.nl